Niedziela 23 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Bezpieczna energia z odpadów komunalnych

Data publikacji: 2016-08-28 19:57
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-28 20:35
Bezpieczna energia z odpadów komunalnych
 

Spalarnie odpadów komunalnych odgrywają ważną rolę w ochronie środowiska i produkcji energii. W Szczecinie powstaje jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce.

Są uzupełnieniem gospodarki odpadami opartej na selekcji i recyklingu. Unieszkodliwiają śmieci, które nie mogą być wykorzystane w inny sposób. Paliwem dla spalarń są tzw. odpady zmieszane, a więc resztki jedzenia, brudne opakowania, zwiędłe kwiaty, papier zabrudzony olejem lub smarem, pieluchy, plastry, bandaże, trociny z kuwet, tkaniny, kosmetyki itd., itp. Słowem wszystko to, czego nie da się poddać recyklingowi w zgodzie z ekonomią i środowiskiem.

Jedną z możliwości dla spalania bezużytecznych odpadów jest ich składowanie. Jednak składowiska odpadów, oprócz tego, że zajmują przestrzeń, zanieczyszczają i szpecą krajobraz, emitują metan, który jest silnym gazem cieplarnianym (25 razy silniejszym niż CO2).

Spalarnie mają też znaczenie dla naszej higieny. Eliminują z recyklingu surowcowego odpady zanieczyszczone wirusami i bakteriami. Z drugiej strony proces spalania pozwala oczyścić i wyodrębnić metale ze zmieszanych odpadów, które dzięki temu mogą zostać poddane recyklingowi.

Technologie używane we współczesnych spalarniach zapewniają wysokie standardy ochrony środowiska. Szczeciński zakład będzie wyposażony w system oczyszczania spalin, z dużym zapasem spełniający unijne i polskie wymagania dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego.

Wspófinansowane przez UE zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów są tworzone zgodnie z zasadą BAT (Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki). Ich bezpieczne i właściwe działanie jest poparte wieloletnim doświadczeniem.