Sobota, 23 września 2023 r. 
14 szczecin
REKLAMA

Zapraszamy szkoły do udziału w konkursie

Data publikacji: 2023-06-20 13:15
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-20 13:18
 

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie „Kuriera Szczecińskiego” dla gazetek szkolnych – „Szkolny Pulitzer 2023”.

Przyjmujemy zgłoszenia gazet szkolnych w formie tradycyjnej, a także online. Nadesłane gazetki oceni jury, powoływane do każdej edycji przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego” złożone z dziennikarzy oraz fotoreporterów.

Zachęcamy do udziału także szkoły, w których nie ma jeszcze gazetek szkolnych. Warto je stworzyć. To okazja, żeby zachęcić uczniów do rozmów na temat ich problemów, potrzeb, pasji, inicjatyw, a ich efekt zaprezentować w formie trzech szkolnych gazetek. Mamy nadzieję, że będzie to dobry początek dla przyszłych wydań szkolnej gazety.

Nagrody przyznawane są w kategoriach: prasa szkolna szkół podstawowych i prasa szkolna szkół ponadpodstawowych. Przyznane mogą być także nagrody specjalne dla najlepszego dziennikarza (fotografika, ilustratora).

Przy ocenianiu gazet brane będą pod uwagę: układ gazety, różnorodność tematów, w tym podejmowanie w gazecie spraw ważnych dla uczniów i szkoły, odzwierciedlenie na łamach gazety współpracy z samorządem szkolnym i nauczycielami, kontakt z czytelnikami, różnorodność form dziennikarskich (felieton, komentarz, reportaż, informacja prasowa, artykuł, recenzja..), oprawa edytorska, w tym sposób łamania, ilustracje, fotografie, szata graficzna, a także akcje podejmowane przez redakcję gazety.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do końca listopada 2023 r. Do finału, który zostanie zorganizowany w grudniu 2023 r., jury zaprosi redakcje gazetek, które znalazły się w finale.

Podczas Gali Finałowej Zwycięzcy otrzymają statuetki „Szkolnego Pulitzera” i nagrody przyznawane przez organizatorów oraz sponsorów.

Redakcje powinny przesłać trzy numery gazety pod adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (dopisek: „Szkolny Pulitzer”) lub link dostępu do wydań online na adres: pulitzer@24kurier.pl.

We wrześniu 2023 r. we współpracy z firmą home.pl, planujemy przeprowadzenie warsztatów dla redakcji gazet szkolnych – będzie to warsztat z użytkowania platformy WordPress do tworzenia gazetek szkolnych oraz warsztaty z różnych form dziennikarskich i fotograficznych.

Głównymi organizatorami konkursu „szkolny Pulitzer” są wydawca dziennika „Kurier Szczeciński” oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

Patronat nad konkursem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

Szkolny Pulitzer 2023 - loga organizatorów i patronów