Poniedziałek, 20 maja 2024 r. 
REKLAMA

Nie truj siebie i innych. Wymień piec

Data publikacji: 2023-05-16 06:18
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-16 08:18

Zostało jeszcze 10 grantów dla chętnych na wymianę pieców i kotłów opalanych węglem na nowe, bardziej ekologiczne, niskoemisyjne źródła ciepła!

Kwota dofinansowania to 7500 zł!

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca br.!

Grant zostaje udzielony na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania, a w szczególności na:

• demontaż indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych,

• zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,

• pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych,

• modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,

• podłączenie do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego,

• pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz opinii kominiarskiej.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin udzielania wsparcia można pobrać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wyspiańskiego 35 C, pok. 204 lub na stronach internetowych www.bip.um.swinoujscie.pl oraz www.swinoujscie.pl.

W ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego podpisanych zostało 30 umów z mieszkańcami (na wymianę pieca) na łączną kwotę 225 000,00 zł oraz 11 umów z mieszkańcami na przeprowadzenie termomodernizacji budynku wraz z jednoczesną wymianą pieca na łączną kwotę 400 000,00 zł.

Ponadto Gmina Miasto Świnoujście już od 2017 r. udzielała mieszkańcom dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na podstawie zapisów Uchwały Nr XXXV/276/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych służących ochronie powietrza. Niniejsza dotacja udzielana była do wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta faktur VAT lub rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, nie więcej niż 10 000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym. Dotacja przekazywana była w formie zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Podsumowując, od 2017 r. do 2020 r. Gmina udzieliła dotacji 57 mieszkańcom na łączną kwotę 441 784,35 zł.