Piątek, 21 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Przedsiębiorcy o językach

Data publikacji: 2015-11-26 11:18
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-26 11:18
Przedsiębiorcy o językach
 
78. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Wsparcie inicjatywy edukacji dwujęzycznej dla rozwoju biznesu na obszarze transgranicznym” odbędzie się 9 grudnia w Szczecinie. Zajmie się wymianą doświadczeń i poglądów, związanych z nauczaniem dwujęzycznym w Euroregionie Pomerania. Organizatorem forum jest Urząd Miasta Szczecin. 

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicie rządów Brandenburgii i Meklemburgia-Pomorze Przedniego.

W pierwszej części forum Justyna Maziarska-Lesisz, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, mówić będzie o szansach i wyzwaniach nauczania dwujęzycznego w polskim systemie oświaty, Roy Heynlein z firmy Getsix (Poznań-Berlin) – o znaczeniu znajomości języków obcych w życiu zawodowym, a Uschi Macher z władz oświatowych Kraju Saary – o nauczaniu dwujęzycznym na pograniczu niemiecko-francuskim. W części drugiej będą prezentowane praktyczne doświadczenia nauczania dwujęzycznego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych. Spotkanie zakończy dyskusja panelowa z udziałem referentów, przedstawicieli władz Szczecina, Euroregionu Pomerania i powiatu Vorpommern-Greifswald.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Cukrowa 12). 

(b)

Szczegóły i zgłoszenia: cud.szczecin@um.szczecin.pl, tel: 91 424 53 60, 91 424 11 17. Forum organizowane jest w ramach transgranicznego projektu Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania, a współfinansowane ze środków EFRR (INTERREG IV A).