Czwartek 28 października 2021r. 
REKLAMA

Szczecińska nauka doceniona

Data publikacji: 2017-01-31 19:30
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-31 19:30
Szczecińska nauka doceniona
 

2 229 214 złotych – tyle pieniędzy otrzymali naukowcy Uniwersytetu Szczecińskiego w konkursach grantowych OPUS, SONATA i PRELUDIUM zorganizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wyróżniono dziewięć projektów z różnych dziedzin, od matematyki po filozofię. Niektóre z badań są prowadzone na miejscu, w Szczecinie, inne - w odległych punktach globu. To była jedenasta edycja konkursu NCN. 

Prof. Edward Włodarczyk, rektor US, powiedział, że jeśli chodzi o skuteczność w pozyskiwaniu grantów, nasza uczelnia plasuje się w środku stawki. Jest ósma lub dziewiąta - zależy od sposobu liczenia - na 18 polskich uniwersytetów.

- Dziewięć grantów to dosyć dużo - podsumował. - To ciekawy przegląd wydziałów, które aplikowały o granty w sposób skuteczny.

I tak dr inż. Anna Borawska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otrzymała 206 700 złotych na badania wpływu przekazu medialnego na skuteczność kampanii społecznej.

– W odróżnieniu do tradycyjnych reklam przekaz medialny w kampanii społecznej musi nie tylko angażować odbiorcę, ale także kształtować jego świadomość – stwierdziła Anna Borawska. - Nasze badania będą się skupiały na poszukiwaniu związków między przekazem medialnym a trwałością w świadomości społecznej zagadnień, jakie w danej kampanii są promowane. Planujemy także opracowanie procedury pomiaru skuteczności takiej kampanii. Nowatorstwo naszych badań polega na tym, że wykorzystamy zarówno metody neuronauki poznawczej, jak i metody sondażu diagnostycznego.

Z uznaniem spotkały się także trzy projekty realizowane na Wydziale Nauk o Ziemi. Najwięcej pieniędzy - 482 830 złotych - otrzymał prof. Jan Harff na projekt zatytułowany  "„Ewolucja delty Hainan” na północno-zachodnim szelfie Morza Południowochińskiego jako reakcja na paleośrodowiskowe zmiany od późnego plejstocenu”.

- Jest on efektem trwającj od wielu lat współpracy z chińską Służbą Geologiczną - mówił Jan Harff. - Delta Hainan jest bardzo ważna nie tylko ze względu na swoją budowę geologiczną, ale również ze względu na zmiany środowiskowe, które tam zachodzą. W tamtejszych osadach zarejestrowane są zmiany klimatyczne zachodzące na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat. To rzecz unikatowa. To wspaniała szansa, żeby zbadać zależności między wyspą Hainan a zapisem wynikających z naturalnych przyczyn zmian klimatu. Dzięki pieniądzom z Narodowego Centrum Nauki będzie realizowany wielki międzynarodowy projekt, w którym wezmą udział m.in. naukowcy z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych. W zespole pracuje wielu naukowców, którzy są dopiero na początku swojej drogi naukowej.

Drugi doceniony pomysł z WNoZ to „Rekonstrukcja wahań produktywności wód powierzchniowych w strefie tropikalnej i okołobiegunowej na przełomie eocenu i oligocenu na podstawie wysokoczułej ilościowej analizy zmienności zespołów fitoplanktonu krzemionkowego oraz zawartości krzemionki - biogenicznej w osadach Oceanu Indyjskiego” dr. Jakuba Witkowskiego. Został wsparty kwotą 298 074 złotych.

- Wpływ na zmiany klimatu wywierają glony, które unoszą się biernie w toni wodnej, a spośród nich najbardziej wdzięczne do badań są okrzemki - wyjaśniał Jakub Witkowski. - W naukach o ziemi jest wiele dylematów, co było pierwsze. Niektórzy by chcieli, aby to zmiany klimatu wywołały wzrost okrzemek, a niektórzy by chcieli, żeby okrzemki wpłynęły na klimat. Chciałbym z kolegami stanąć nieco z boku i przyjrzeć się temu obiektywnie.

Z kolei mgr Agnieszka Strzelecka na „Genezę Jeziora Nowowarpieńskiego oraz rekonstrukcję jego rozwoju naturalnego w odniesieniu do głównych przemian środowiska w późnym glacjale i holocenie” otrzymała 134 040 złotych.

Prof. Paweł Cięszczyk z Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia dostał 437 810 złotych na badania genów sportowców.

– To z jednej strony kontynuacja badań, z drugiej – nowe otwarcie – powiedział naukowiec. – Do tej pory zajmowaliśmy się podłożem genetycznym tego, co jest ważne z punktu widzenia "silnika", czyli tego, co sportowcom daje energię i siłę do działania, skupialiśmy się na strukturze mięśni, na poszczególnych szlakach metabolicznych, natomiast teraz wychodzimy z nieco innego punktu. Główną przesłanką do podjęcia tej tematyki było stare jak świat powiedzenie, że w sporcie tak naprawdę wygrywa się nie mięśniami, ale głową. Chcielibyśmy zająć się podłożem genetycznym motywacji. Skupiliśmy się na dopaminie, który przez psychiatrów uznawana jest jako hormon do poszukiwania mocnych wrażeń. Jest to projekt o tyle ciekawy, że podjęliśmy próbę kompleksowego zbadania receptorów i transporterów dopaminy. Tego typu badania w skali europejskiej są wciąż rzadkością.

Pozostali wyróżnieni naukowcy to prof. Jerzy Ciosłowski z Wydziału Matematyczno-Fizycznego, który zajmuje się „nową generacją funkcjonałów macierzy gęstości” (386 400 złotych) oraz trzej reprezentaci Wydziału Humanistycznego: prof. Wojciech Krysztofiak, który bada fenomenologiczne mechanizmy prefabrykowania przestrzeni mentalnych (128 800 złotych), mgr Artur Kosecki, który zanalizuje metody parafrazy w sporach ontologicznych (48 960 złotych) oraz mgr Maciej Chrostowski, specjalista od mitów politycznych w polskich i hiszpańskich podręcznikach historii (105 600 złotych).

W popularnonaukowym streszczeniu tego ostatniego projektu przeczytamy: "Reżim hiszpański i polski były ustanowione w czasie wojny, powstały zatem w efekcie silnego kryzysu, podobnych doświadczeń, traumy, a "umacniały się" w trudnej sytuacji powojennej, co pozwala przypuszczać zbliżone założenia propagandowe, podobne wyzwania ideologiczne odnośnie kształcenia i wpływu na świadomość młodzieży, a prawdopodobnie nawet podobną suwerenną interpretację historii elit przywódczych".

©℗

(as)

Fot. Dariusz GORAJSKI

Podpis: US dostał ponad miliony na badania.

Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ