Czwartek 27 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Jak skusić studenta

Data publikacji: 0001-01-01 00:00
Ostatnia aktualizacja: 2015-07-19 14:05
Jak skusić studenta
 

Germanistyka z dodatkowym językiem - na przykład chińskim. Managment instytucji publicznych i public relations.  Chłodnictwo i klimatyzacja. To kilka z nowych kierunków, jakie uruchomiły w tym roku Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Ofensywę na przyszły rok akademicki szykuje też Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Nie tylko maturzyści

Na czym polega nowy pomysł na germanistykę? Przede wszystkim na tym, że uczelnię interesują już nie tylko maturzyści.

- Są to studia stacjonarne, ale popołudniowe - chcielibyśmy bowiem, żeby były dla osób w każdym wieku, pracujących i seniorów. Na tych studiach nauka zaczyna się od zera, znajomość języków nie jest konieczna- opowiada prof. Jolanta Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Germanistyki US.

Studenci będą mogli wybrać dodatkowy język - od angielskiego po chiński. Wszystko zależy od zainteresowania grupy.

Inna propozycja: managment instytucji publicznych i public relations na Wydziale Humanistycznym. Mają być tam dwie specjalizacje - doradztwo wizerunkowe i public relations oraz urzędnik państwowy i samorządowy. Absolwenci tego kierunki mają znaleźć pracę w urzędach administracji publicznej, partiach czy organizacjach pozarządowych.

I coś z zupełnie innej bajki -optyka okularowa na Wydziale Matematyczno- Fizycznym. Ten kierunek ma przygotować studentów do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, które "wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi w obszarze optycznym". Młodzi ludzie mają uzyskać wiedzę z zakresu fizyki i biologii. 

Pozostałe nowości w tegorocznej ofercie US to genetyka i biologia eksperymentalna (Wydział Biologii), ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego (Wydział Biologii), komunikacja medialna i wizerunkowa (Zamiejscowy Wydział społeczno-ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.), filologia, specjalność: iberystyka, studia hiszpańskie (Wydział Filologiczny) oraz logistyka (studia inżynierskie, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług).

Z nowootwarych kierunków na US w ostatnich latach na pewno dobrze wypadła skandynawistyka. Kierunek był długo wyczekiwany, co potwierdził pierwszy nabór zrobiony w poprzednim roku -o jedno miejsce konkurowały cztery osoby. 

- Młodzi ludzie chcą mieć po studiach pracę i skandynawistyka ma im to zapewniać - deklarowała prof. Ewa Komorowska, dziekan Wydziału Filologicznego US. -  Na te studia trafili bardzo zdolni ludzie, wielu z nich zdało maturę na sto procent. 

Unikalny w skali kraju

ZUT ma trzy nowości. Pierwsza: chłodnictwo i klimatyzacja na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. Jak informuje uczelnia, jest to kierunek unikalny w skali kraju. A szczegółowiej: "Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła".

Pozostałe dwie propozycje to gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (czyli gospodarowanie zasobami ożywionymi i nieożywionymi, z uwzględnieniem wymogów ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego) oraz medycyna roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (czyli ocena zdrowotności roślin, diagnostyka chorób i szkodników roślin, najnowsze metody leczenia roślin oraz doradztwo i ekspertyzy w tym zakresie).

W końcu farmacja

Rewolucję szykuje Pomorski Uniwersytet Medyczny. Jak dotąd był to jedyna uczelnia medyczna w Polsce, na której nie uczono farmacji. Uczelnia właśnie rozpoczęła starania o otwarcie tego kierunku i wszystko wskazuje na to, że uda się to w przyszłym roku akademickim - gdy spełni wszystkie wymogi formalne i gdy uda się skompletować zespół naukowców z zewnątrz.

- W naszej ocenie obecnie nastał najlepszy czas, aby podjąć i zrealizować marzenia naszych poprzedników - ocenia prof. Andrzej Ciechanowicz, rektor PUM. - Do przyjęcia takiego założenia skłania nas również duża życzliwość, zrozumienie i wsparcie okazywane nam w tym zakresie przez władze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Farmacja w Szczecinie będzie uruchomiona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, ale we współpracy z ZUT w zakresie możliwości prowadzenia dydaktyki, głównie z przedmiotów „przedfarmaceutycznych”, w oparciu o znakomitą kadrę nauczycieli akademickich i świetnie wyposażone laboratoria oraz pracownie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Uczelnia chce zrekrutować na farmację 60 studentów. Rektor jest przekonany, że praca znajdzie się dla wszystkich absolwentów. 

©℗

(as)