Wtorek, 27 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Certyfikat na trzy lata

Data publikacji: 2017-01-27 12:28
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-27 12:29
Certyfikat na trzy lata
 

Grupa Azoty Police została jednym z laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Jego organizatorem jest NSZZ „Solidarność”, a patronem prezydent RP Andrzej Duda.

Nadawanie certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowane zostało przez związek w 2008 r. Jest to jedyna nagroda, do przyznania której pracodawców nominują pracownicy. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Od początku patronem konkursu jest prezydent RP.

Celem konkursu jest promowanie stałego zatrudnienia, przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy oraz prawa do zrzeszania się pracowników w związki zawodowe. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA została wyróżniona w jego IX edycji.

– Do wcześniejszych konkursów zakładów nie zgłaszaliśmy z powodu „umów śmieciowych” – wyjaśnia przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ZCh „Police” SA Krzysztof Zieliński. – Natomiast teraz spełniały już kryteria tej nagrody, to jest m.in.: umowy na czas nieokreślony, zakładowy układ zbiorowy pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, premie i nagrody. W Grupie Azoty w zeszłym roku nagrodę zdobyły Zakłady Azotowe Kędzierzyn.

Do IX konkursu komisje związkowe „Solidarności” zgłosiły ponad 40 przedsiębiorstw – różnej wielkości, rozmaitych branż. Po ocenie wniosków Komisja Certyfikacyjna wyłoniła z nich 22 laureatów.

– Oprócz naszych zakładów, zostali nimi na przykład Lotos, Volkswagen w Polkowicach czy oddział General Motors Manufacturing Poland w Tychach, a także przedszkola i szkoły, firmy komunalne- między innymi Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie – dodaje przewodniczący.

Wszystkie wyróżnione firmy otrzymają certyfikat oraz statuetkę. Nagrody laureatom wręczane są w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

– Uroczystość odbędzie się prawdopodobnie w kwietniu lub maju – mówi Krzysztof Zieliński.

Certyfikatem Pracodawca Przyjazny Pracownikom firma może się posługiwać przez 3 lata. Ponowny jej udział w konkursie jest możliwy dopiero po upływie tego czasu.

– Cieszy nas, że pracownicy zauważyli i nasi partnerzy społeczni docenili działania zarządu Grupy Azoty Police na rzecz unormowania warunków pracy. Nie ma już umów-śmieciówek, prawo pracy obowiązuje wszystkich i zawsze – to pierwsze działania na rzecz stabilizacji zatrudnienia i poprawienia relacji z pracodawcą – skomentował przyznanie wyróżnienia dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Robert Naklicki. – Zależy nam na tym, by pracownik traktowany był podmiotowo i czuł, że jego praca ma realny wpływ na wypracowywany przez Spółkę zysk. Wiemy, że na jakość pracy ma wpływ poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa na stanowisku. Tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi” to nie tylko satysfakcja, ale także zobowiązanie.

(lg)