środa, 16 października 2019.
Strona główna > Akcje Kuriera > Cały Szczecin w kwiatach 2019 > Zgłoszeń czas do 14 lipca

Zgłoszeń czas do 14 lipca

Zgłoszeń czas do 14 lipca
Data publikacji: 2019-07-06 22:09
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-17 12:05
Wywietleń: 1152 401418

Coraz mniej czasu na to, by dopisać się do listy uczestników tegorocznej już 45. edycji najbardziej lubianego i uznanego z konkursów „Cały Szczecin w kwiatach”, organizowanego przez naszą redakcję. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w następną niedzielę, 14 lipca.

Wszystkim zainteresowanym zatem przypominamy, że rozszerzyliśmy do pięciu liczbę głównych kategorii, w których toczyć się będzie zielona rywalizacja o palmę pierwszeństwa, puchary i nagrody. Zmienione też zostały zasady przyjmowania samych zgłoszeń. Ponadto inna będzie formuła wyłaniania listy finalistów, a spośród nich zwycięzców.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy ukwiecają swoje balkony i tarasy, pielęgnują przydomowe ogrody czy inne tereny zielone, w tym podwórka, przedogródki, przyblokowe zieleńce czy klomby. Jak również – to nowość – aranżują swoje tzw. małe zielone enklawy zlokalizowane w kompleksach rodzinnych ogrodów działkowych. Udział w nim mogą wziąć nie tylko osoby prywatne, ale także szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, instytucje, organizacje społeczne, firmy i lokale usługowe, handlowe, gastronomiczne, wspólnoty mieszkaniowe, także spółdzielnie.

Jury będzie oceniać zgłoszone do konkursu zielono-kwiatowe enklawy w kategoriach: balkony, ogrody, inne formy zagospodarowania terenu zielonego (tu w podziale na zgłoszenia indywidualne i zgłoszenia zbiorowe/instytucji) oraz ogródki działkowe – pod kątem doboru i różnorodności nasadzonych roślin, walorów estetycznych i oryginalności kompozycji, jak również wiedzy oraz zaangażowania twórców bajkowych ogrodów. Ideą tej rywalizacji jest bowiem „propagowanie estetyki oraz różnych form upiększania miejsca zamieszkania poprzez dobór i pielęgnację kwiatów i krzewów oraz innych oryginalnych rozwiązań zagospodarowania terenów zielonych”. Podobnie jak w minionych latach przyznana zostanie specjalna Nagroda Publiczności, której laureata wyłoni SMS-owe głosowanie Czytelników „Kuriera”.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego, dane kontaktowe (numer telefonu, najlepiej komórkowy), precyzyjne dane adresowe zgłaszanego miejsca (w przypadku kompleksów rodzinnych ogrodów działkowych prosimy o dokładną lokalizację przez podanie nazwy kompleksu, numeru konkretnej działki i ewentualnie – bo tak też bywa – nazwy alejki) oraz nadesłanie zdjęć (w liczbie 3-5 w formie papierowej lub cyfrowej, przy czym każde z nich nie może przekraczać 5 Mb) bądź krótkiego filmu, który nie może przekraczać 30 Mb, ukazujących to miejsce. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać plan ogólny i najatrakcyjniejsze elementy przestrzeni, które poddane zostaną wstępnej, pierwszej ocenie członków jury.

W zgłoszeniu warto też wskazać kategorię. Natomiast w tytule e-mai-
la lub na karcie/kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”. Miejsce złożenia zgłoszeń – redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8,
70-550 Szczecin (skrzynka na budynku lub sekretariat). Zgłoszenie można wysłać też zwykłą pocztą (list z prezentacją, w tym zdjęcia w formie papierowej, ewentualnie zdjęcia w formie cyfrowej lub film na nośniku danych, jak płyta CD/DVD, pendrive) albo pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: kwiaty@24kurier.pl. Materiały konkursowe nie będą zwracane.

Na podstawie nadesłanych lub dostarczonych do redakcji zgłoszeń, wraz z załączonymi do nich prezentacjami w formie zdjęciowej lub filmowej, członkowie jury poddadzą je wstępnej ocenie i selekcji. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem/zgłaszającym terminie dokona wizytacji miejsca, o ile zostanie ono zakwalifikowane do finału konkursu lub gdy wizja lokalna będzie wymagana dla wyjaśnienia jakichkolwiek zastrzeżeń co do udziału w konkursie. Wizytacje miejsc wytypowanych do ścisłego finału jurorzy planują na sierpień.

Wzorem lat minionych efekty pracy i pasji tych osób, które znajdą się na liście finałowej w każdej z kategorii, prezentować będziemy w poszczególnych wydaniach na łamach „Kuriera” oraz na redakcyjnym portalu www.24kurier.pl.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas finałowej gali, która tradycyjnie odbędzie się w ostatnią niedzielę września.

Wszystkich zapraszamy do udziału i do wspólnej zabawy! ©℗

Tekst i fot.: Mirosław WINCONEK

 

Zgłoszeń czas do 14 lipca Zgłoszeń czas do 14 lipca

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
13
na godz. 09:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Chcą prawdziwej szkoły

Nekrologi

Sonda

Gdzie w Szczecinie powinien stanąć pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie