Środa 01 grudnia 2021r. 
REKLAMA
 • Nie łżyj, łgarzu!

  26.11.2021 r. 11:37
  Są czasowniki, które wywołują w nas – jak mawia profesor Jan Miodek – niepokój normatywny. Charakteryzują się bowiem wyjątkowym bogactwem form: występują w różnych osobach, liczbach, trybach, czasach, stronach, rodzajach. Można się w tych zawiłościach...
 • Adres

  19.11.2021 r. 08:05
  Od dłuższego czasu słowo adres jest składniowo nieustabilizowane, a my, użytkownicy języka, wciąż się wahamy, które połączenie wybrać: na adres, pod adresem, a może pod adres. Za moich studenckich czasów sytuację normatywną jednoznacznie określał obowiązujący...
 • Przymuszałowie, Pojawowie, Maćkowowie

  12.11.2021 r. 11:49
  Tytułowe słowa są formami mianownika liczby mnogiej utworzonymi od nazwisk Przymuszała, Pojawa, Maćków. Nazywają co najmniej dwie osoby różnej płci lub tylko płci męskiej. Właściciele tych nazwisk, a także inni użytkownicy polszczyzny, chcący mówić zgodnie...
 • Ale…

  05.11.2021 r. 10:32
  Wyraz ale ma do spełnienia wiele ważnych funkcji. Może być spójnikiem, partykułą, wykrzyknikiem. Jako spójnik występuje między zdaniami lub członami zdania, a jego podstawowym zadaniem jest przeciwstawianie ich treści. Tak jest w trzech sytuacjach.  Po...
 • Spolegliwy, czyli jaki?

  29.10.2021 r. 09:55
  Zadziwiające się losy przymiotnika spolegliwy. Zapożyczyliśmy go prawdopodobnie z języka czeskiego, w którym spolehlivý jest kalką niemieckiego słowa verlässig. Tak jego pochodzenie opisuje „Wielki słownik języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego...
 • Rondo na Głębokiem

  22.10.2021 r. 07:55
  Znakomitą większość szczecinian zdziwi umieszczona w tytule forma nazwy dzielnicy miasta. Na Głębokiem? – zapytają. – Przecież nikt z mieszkańców tak nie mówi! To racja, tej formy szczecinianie nie ugruntowali w swoim zwyczaju językowym. Nie mówimy też:...
 • Dedykowane Monice

  15.10.2021 r. 11:48
  Mój felieton ma dziś bardziej osobisty charakter, gdyż dedykuję go koleżance Monice, która uległa czarowi słowa dedykowany. Podoba się jej dedykowany używany w tradycyjnym słownikowym znaczeniu ‘ofiarowany, poświęcony komuś’, podoba się też modny anglicyzm...
 • Audyt, aquapark, tweet

  08.10.2021 r. 10:33
  Obce słowa w polszczyźnie to zysk dla naszego języka, ale też pewne kontrowersje związane z wymową. Nie zawsze wiadomo, czy lepiej naśladować wymowę obowiązującą w języku, z którego wyraz został zapożyczony, czy raczej dostosować się do zasad polskiej...
 • Tobie i ci

  01.10.2021 r. 11:40
  Reguły użycia dwóch tytułowych zaimków są proste i przejrzyste. Jeśli w zdaniu akcentujemy czasownik, to stosujemy krótszą formę towarzyszącego mu zaimka: Dziękuję ci, Widziałam cię, Daję ci to. Jeśli akcent w zdaniu pada na zaimek, to wybieramy formę...
 • Przysiąść fałdów

  24.09.2021 r. 11:23
  Jeśli chcesz dobrze zdać egzamin, musisz przysiąść fałdów – słyszeliśmy w czasach szkolnych od swoich rodziców i nauczycieli. Nie wiem, czy ten zwrot jest dziś jeszcze powszechnie znany i czy młode pokolenie rozumie, o jakie fałdy w nim chodzi. Studenci...