sobota, 04 lipca 2020.
Strona główna > Blogi > Ewa Kołodziejek
Punkt i procent
Czas wyborów wpłynął na zwiększoną popularność dwóch tytułowych słów; wszyscy teraz mówimy o punktach i procentach. Jednocześnie pojawiają się wątpliwości gramatyczne, związane głównie z dopełniaczem. Punktu czy punkta, procentu czy procenta? – pytają...
Czytaj >>
Sporny przecinek
Nieustannie twierdzę, że przecinek ma istotne znaczenie dla zrozumienia tekstu. Niedawno pisałam, jak miejsce przecinka w haśle Żyć nie umierać zmienia sens sformułowania. Bez przecinka: Żyć nie umierać znaczy ‘być w korzystnej sytuacji’, z przecinkiem...
Czytaj >>
Tę czy tą książkę?
Z biernikiem zaimka ta sprawa jest trochę dziwna i trochę tajemnicza. Gdybym zapytała, która forma jest poprawna: Podaj tę książkę czy tą książkę, Widzę tę koleżankę czy tą koleżankę, prawie wszyscy pytani odpowiedzieliby: tę książkę i tę koleżankę. Jednak...
Czytaj >>
Wymazywanie
Stan epidemii, w którym od kilku miesięcy tkwimy, spowodował radykalne zmiany w naszym życiu, myśleniu i mówieniu. Pojawiły się nowe słowa, a inne, już istniejące, zyskały nowe znaczenia. Niektóre językowe nowości zawdzięczamy komunikatom ministerstwa...
Czytaj >>
Także, tak że
Chyba nikt z czytelników nie ma wątpliwości, że tytuł felietonu zawiera dwa odmienne wyrażenia, różniące się i znaczeniem, i pisownią, i sposobem odczytywania. Tymczasem w praktyce są one często zapisywane jednym słowem: także. Wyraz także jest partykułą...
Czytaj >>
Półtorej
  Nie ma co ukrywać, liczebniki są trudną częścią mowy, a niektórzy wręcz twierdzą, że najtrudniejszą. Liczebników jest dużo: główne (pięć, sto), porządkowe (drugi, pięćdziesiąty), ułamkowe (pół, jedna czwarta), zbiorowe (dwoje, trzydzieścioro czworo...
Czytaj >>
Jakiś i jakichś
Czym się różnią dwa tytułowe słowa? Od czego zależy ich forma? Czy oba zdania: Był tu jakiś człowiek i Był tu jakichś człowiek są poprawne? Takie pytania często stawiają korespondenci poradni językowej, warto więc rozwiać wszelkie wątpliwości. Od razu...
Czytaj >>
Logo, awizo, kakao
Kłopot z tytułowymi słowami polega na tym, że nie wiemy, czy je odmieniać i jak je odmieniać. A odmieniać chcemy, bo odmienność jest duszą polszczyzny! Dlaczego właściwie te słowa są tak kłopotliwe? Być może pokutuje w nas przeświadczenie, że skoro niegdyś...
Czytaj >>
O, tak!
Przecinki to z jednej strony zmora piszących, z drugiej – klucz do zrozumienia tekstu. Chociaż tekst bez przecinków można w ogólnych zarysach zrozumieć, to jednak znikają w nim wszelkie niuanse, na których piszącemu zależy. O taką delikatną kwestię pyta...
Czytaj >>
Żyć nie umierać
Jeśli powiem, że współcześnie interpunkcja jest lekceważona jak nigdy dotąd, to nie ogłoszę niczego odkrywczego. Każdy, kto czyta różnorodne teksty, zwłaszcza zamieszczane w Internecie, nieraz się zastanawia, co ich autor miał na myśli. Długo rozmyślałam...
Czytaj >>