Sobota 02 lipca 2022r. 
REKLAMA
 • Koleżanki i koledzy

  01.07.2022 r. 08:21
  Do poradni językowej PWN przyszedł e-mail, poruszający taką oto kwestię: „Czy można użyć sformułowania koledzy w odniesieniu do kobiet i mężczyzn łącznie?”. Odpowiedź prof. Katarzyny Kłosińskiej jest iście salomonowa: „Można, ale nie ręczę za reakcję...
 • Znikające nazwy

  24.06.2022 r. 08:49
  Jednym ze skutków zmian w życiu społecznym Polaków jest zanik pewnej kategorii nazw. Chodzi o nazwy osobowe kobiet, a konkretnie o nazwiska typu Nowakowa, Porębina i Nowakówna, Porębianka. Tworzące je przyrostki -owa, -ina, -ówna, -anka są w polszczyźnie...
 • Ile, na ile, o ile

  17.06.2022 r. 11:05
  Ile to zaimek liczebny służący do zadawania pytań. Zwykle stawiamy go na początku zdania: Ile dni do końca roku?,  Ilu chłopców jest w drużynie?, Z iloma dziewczętami umówiłaś się na spotkanie?.  Słowo ile wchodzi w związki z niektórymi przyimkami. Łączymy...
 • Kiedy jaki, kiedy który?

  10.06.2022 r. 11:20
  Dwa tytułowe zaimki bywają powodem różnych wątpliwości. Nie zawsze wiemy, który z nich wybrać, gdy o coś pytamy, i od którego zacząć zdanie podrzędne. „Mam pytanie dotyczące użycia zaimka: który/jaki – pisze korespondentka uniwersyteckiej poradni językowej...
 • Szczere pole

  03.06.2022 r. 11:05
  Dlaczego mówimy: szczere pole? – zapytał mnie dociekliwy student. W słownikach współczesnej polszczyzny przymiotnik szczery ma kilka znaczeń. Szczery to ‘nieukrywający swoich myśli, pozbawiony fałszu’: szczery człowiek, kolega, przyjaciel. Szczery to...
 • Zbędne rusycyzmy?

  27.05.2022 r. 08:52
  Gdy zapytamy rodaków o ocenę współczesnej polszczyzny, to zwykle jest to ocena negatywna. Głównym zarzutem jest nadmierna uległość naszego języka wobec obcych wpływów. Ale to śpiewka stara jak świat! Zapożyczaliśmy, zapożyczamy i będziemy zapożyczać...
 • Ksieni

  20.05.2022 r. 12:28
  Od czasu, gdy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim dziewięciu kobietom udzielono święceń kapłańskich, pojawiło się pytanie, jak o nich mówić i jak się do nich zwracać. Nazwa ksiądz ma w języku polskim tylko postać męską. Nie było dotąd potrzeby, by zastanawiać...
 • Mieć motyle w brzuchu

  13.05.2022 r. 09:56
  Ważną częścią zasobu słownego każdego języka jest frazeologia. Jest to słownictwo nietypowe, osobliwe, bo tworzą je związki wyrazów o znaczeniu nie wynikającym z sumy znaczeń poszczególnych składników. Biały kruk nie mówi o białym kruku, tylko o rzadkiej...
 • O szczekaniu

  06.05.2022 r. 09:59
  Język jest wytworem człowieka, więc to naturalne, że świat w nim utrwalony ma ludzką perspektywę. Człowiek stoi w centrum tego świata, a wszystko, co wokół, jest mu w jakiś sposób podległe. Najgorzej na antropocentrycznej, ludzkiej wizji świata zawartej...
 • Nazwiska ukraińskie

  29.04.2022 r. 07:00
  Obecność w polskim życiu publicznym osób przybyłych z Ukrainy stawia pytanie o to, jak zapisywać ich imiona i nazwiska. Nie jest to sprawa prosta, bo nasze alfabety bardzo się różnią. Alfabet ukraiński to cyrylica, oparta na alfabecie greckim, w Polsce...