środa, 19 lutego 2020.
Strona główna > Blogi > Ewa Kołodziejek
Kłopotliwe skrzyżowania
Kłopotliwym, najczęściej niepoprawnym „skrzyżowaniem”, czyli – mówiąc fachowo– kontaminacją, nazywamy wyrażenie, które powstało z połączenia dwóch wyrazów lubzwiązków wyrazowych. Bodaj najpopularniejszym przykładem jest powiedzenie w każdymbądź razie...
Czytaj >>
Gniezno i Drezno
Historyczne nazwy własne kryją w sobie wiele tajemnic, które ciekawią użytkowników współczesnej polszczyzny. Pytanie o dwie tytułowe nazwy zadał mi pan Zbigniew: „Bardzo mnie interesuje odmiana nazw miejscowości Gniezno i Drezno. Dlaczego tak bardzo się...
Czytaj >>
Ciężko powiedzieć
Do redakcji „Kuriera Szczecińskiego” przyszedł niezwykły list, taki jak za dawnych czasów: na papierze w kratkę, pisany długopisem, podpisany imieniem i nazwiskiem i zaadresowany do mnie. Wzruszyłam się, otwierając kopertę, bo sama już dawno – niestety...
Czytaj >>
Co jest medialne? Kto jest medialny?
Tytułowe pytanie zadał nam pan Mateusz, korespondent poradni językowej: „Chciałbym zapytać o znaczenie przymiotnika medialny oraz sposób, w jaki należy go używać. Według słownika, medialny to między innymi ‘środkowy’ oraz ‘odnoszący się do mass mediów’...
Czytaj >>
Apostrof
Ten mały znak w kształcie przecinka umieszczony w górnej części wersu ma w tekście pisanym ściśle określoną rolę do odegrania. Sygnalizuje mianowicie, że występująca przed nim litera e albo litery es nie są wymawiane, inaczej mówiąc – są nieme. Weźmy...
Czytaj >>
Słonina, ptaszyna, doktorzyna
Dociekliwy student zadał mi pytanie, czy można mięso słonia nazwać słoniną, tak jak mięso wieprza nazywamy wieprzowiną, a mięso wołu – wołowiną. Wszak słonina – dowodził – to ‘tłuszcz pod skórą świń używany jako produkt spożywczy’. To, że jakaś forma...
Czytaj >>
A!, a, aa, aaa
– Moją wątpliwość budzi spójnik a w zdaniu: Te wszystkie uciążliwe a gorliwie spełniane drobiazgowe nakazy są mniej warte niż wdowi grosz – pisze do poradni językowej US pani Iga. – Czy mam rację, uważając, że odpowiada on słowu chociaż, a co za tym idzie...
Czytaj >>
Słowa roku 2019
Przełom starego i nowego roku jest okresem różnorodnych podsumowań i statystyk: liczymy i oceniamy, co się wydarzyło, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy. Językoznawcy – to oczywiste – liczą słowa, zwłaszcza te, których używaliśmy najczęściej, które pokazały...
Czytaj >>
Mnie i mi
– Jak mnie się taka siłka podoba! – krzyknęła z zachwytem żona. Choć mąż podzielił jej zachwyt dla nowej siłowni, to jednak tradycyjnie zaczął drążyć: Mnie się podoba? czy Mi się podoba? O „misiach”, czyli zaimku mi stawianym na początku zdania, pisałam...
Czytaj >>
Niepisane prawo, nie pisana śmierć
Wątpliwości ortograficzne nie opuszczają piszących, a te, do których rozstrzygnięcia potrzebna jest także wiedza z gramatyki polszczyzny, są szczególnie uciążliwe. Z prośbą o pomoc zwróciła się do nas pani Anna: „Proszę o rozstrzygnięcie, czy zaznaczone...
Czytaj >>