Poniedziałek 20 września 2021r. 
REKLAMA
 • Przestrzegać zasad

  17.09.2021 r. 11:44
  Reguły łączenia wyrazów w zdaniu nie należą do łatwych, choć to od nich zależy sens wypowiedzi i jej poprawność. Na ogół budujemy zdania intuicyjnie, polegając na własnej kompetencji językowej. Nie trzeba bowiem głębszej wiedzy o gramatyce, by mówić i...
 • Niemniej jednak

  10.09.2021 r. 10:25
  Tytułowe wyrażenie bywa piętnowane jako błąd językowy. Pojawia się w różnych „raportach”, rankingach i zestawieniach błędów obok innych słów i wyrażeń, które autorom owych „raportów” wydają się niepoprawne.  Ujmuję słowo „raport” w cudzysłów, ponieważ...
 • Bowiem i zaś

  03.09.2021 r. 09:00
  Tytułowe wyrazy to spójniki, których podstawową funkcją jest łączenie elementów wypowiedzi. W zdaniach prostych spójniki łączą pojedyncze wyrazy, w wypowiedzeniach złożonych spajają części zdania. Od wartości spójnika zależy sens wypowiedzi. Są spójniki...
 • Przyimki i polityka

  27.08.2021 r. 10:41
  Przyimek to niewielka część mowy, o której mówimy, że samodzielnie nie ma znaczenia. Jego rolą jest wspomaganie rzeczownika i określanie rozmaitych stosunków między różnorodnymi obiektami w rzeczywistości pozajęzykowej. Na przykład o kotku  możemy powiedzieć...
 • Pierwsza dekada XXI wieku

  20.08.2021 r. 07:48
  Jak nazwać pierwszą i drugą dekadę XXI wieku? Słowniki języka polskiego, ilustrując hasło lata, podają przykłady nazw dopiero od trzeciej dekady: lata dwudzieste, lata trzydzieste, pięćdziesiąte, siedemdziesiąte itd. Nazw wcześniejszych dziesiątków lat...
 • Fiodorow i Różański

  13.08.2021 r. 10:27
  O tym, że nazwiska trzeba odmieniać, wiedzą chyba wszyscy czytelnicy moich felietonów. Ta ogólna zasada wymaga jednak uszczegółowienia, gdyż odmienność nazwisk ma związek z płcią osoby, która je nosi. Odpowiednie formy gramatyczne powinny przybierać wszystkie...
 • Kaczkomat

  06.08.2021 r. 17:30
  „W parku miejskim im. Żerminy Składkowskiej od niedawna stoi pierwszy w mieście kaczkomat. To automat ze smakołykami dla kaczek, aby mogły dostawać bezpieczny dla nich pokarm zamiast np. okruchów chleba czy ciastek” – donosi portal iturek.pl. Zachwycił...
 • Gościni

  30.07.2021 r. 07:00
  O tym, że żeńskie nazwy godności i stanowisk przeżywają renesans, nie ma nawet co mówić. Dyrektorka, redaktorka, prezeska, profesorka, prezydentka, rektorka, pilotka, inżynierka, ministra, językoznawczyni, przywódczyni, naukowczyni, marszałkini, wójtka...
 • Dlaczego Włochy, a nie Italia?

  23.07.2021 r. 08:01
  Są wakacje, więc i temat językowych refleksji jest bardziej wakacyjny. Napisała do mnie pani Małgosia: „Mam całkiem interesujący temat na felieton. Szukam etymologii i źródła nadania Italii polskiej nazwy Włochy. Prawda, że Włochy brzmią mało eufemistycznie...
 • Ktokolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek

  16.07.2021 r. 08:56
  Jakkolwiek się nie przygotujecie na bycie rodzicami…  – takim sformułowaniem zaczęła się reklama jakiegoś promowanego produktu, którą usłyszałam w radiu. To częsty błąd składniowy, łączący dwie konstrukcje: Jakkolwiek się przygotujecie… i Jak byście się...
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ