niedziela, 27 maja 2018.
Strona główna > Rybołówstwo > Nabory, wnioski, umowy

Nabory, wnioski, umowy

Nabory, wnioski, umowy
Data publikacji: 2017-08-31 05:52
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-31 08:49
Wywietleń: 1233 290163

W ramach osi priorytetowej 1. Programu Operacyjnego RYBY na lata 2014-2020 prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił do 28 lipca 2017 r. 11 naborów wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 742 mln zł. Złożono w nich 1432 wnioski na łączną kwotę wynoszącą prawie 505 mln zł.

Po przeprowadzonej przez agencję weryfikacji złożonych wniosków podpisano 1137 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 123 423 287 zł. Spośród nich złożono 1020 wniosków o płatność w sumie 103 459 329 zł, a zrealizowano płatności dla 643 umów na łączną kwotę 79 847 381 zł.

Dla poszczególnych działań nabory przebiegały następująco:

– „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” – złożono 179 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 67 724 919 zł, podpisano 113 umów na kwotę 47 786 344 zł, z czego zrealizowano płatności dla 105 umów na łączną kwotę 44 520 881 zł;

– „Różnicowanie i nowe formy dochodów” – złożono 129 wniosków o dofinansowanie na kwotę 30 456 216 zł, podpisano trzy umowy na łączną kwotę 641 358 zł.

– „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” – złożono 1095 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 73 262 500 zł, podpisano 1020 umów na kwotę 67 698 000 zł, z czego zrealizowano płatności dla 538 umów na łączną kwotę 35 326 500 zł;

– „Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska” – złożono 14 wniosków na kwotę 277 153 027 zł;

– „Innowacje” – złożono cztery wnioski na kwotę
11 754 054 zł.

Należy podkreślić, że wypłacone środki stanowią ponad 10 proc. całej alokacji przyznanej na oś priorytetową 1.

Fot. Marek Klasa

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
14
na godz. 06:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Różne odcienie filharmonii
Zwiedzanie z prezydentem
Opóźnienia na szczecińskim dworcu
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy
„Mirosław Kwiatkowski niniejszym przeprasza za bezprawne naruszenie dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury, których to naruszeń dopuścił się w treści sporządzonych przez siebie artykułów pod tytułem: – „Biuro nieruchomości w przepompowni”, „Pośredników ci u nas dostatek”, „Wypaczone notarialne umowy”, „Notariusze naginali przepisy”, „Czarna dziesiątka mijającego roku”, „Chwasty tygodnia”, „Pośrednicy drwią z Temidy” oraz „Wyrok na notariusza” opublikowanych w Kurierze Szczecińskim odpowiednio w dniach 23 stycznia 2015 r., 13 lutego 2015 r., 27 listopada 2015 r., 28 grudnia 2015 r., 31 grudnia 2015 r., 9 września 2016 r. oraz 11 października 2016 r., a także stronie internetowej gazety, w których to artykułach zawarto nieprawdziwe i niesprawdzone informacje na temat sposobu świadczenia usług przez Pana Przemysława Rafała Chmurę, w czasie gdy wykonywał on zawód notariusza, oraz o rzekomych nieprawidłowościach, których miał się dopuścić przy świadczeniu tych usług. Mirosław Kwiatkowski zobowiązuje się również do poszanowania dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury.”