poniedziałek, 21 maja 2018.
Strona główna > Blogi > Ewa Kołodziejek > Koniec tematu

Koniec tematu

Wywietleń: 1208

Wiele piszących osób zadaje nam pytanie, jaki znak interpunkcyjny stawia się na końcu tematu lekcji, tematu szkolenia bądź tytułu dzieła. Pyta o to także pani Iwona, korespondentka poradni językowej: „Bardzo proszę o informację, czy w zapisie tematów szkoleń, np. w ofercie edukacyjnej firmy albo na zaświadczeniu o odbyciu szkolenia, na końcu wypowiedzenia powinna znaleźć się kropka, czy można ją pominąć”. 

Podstawową funkcją kropki jest zamknięcie jednego zdania albo jego równoważnika i oddzielenie go od następnego. Kropka zawsze kończy zdanie, nawet jeśli przed nią stoją inne znaki, np. cudzysłów, nawias albo cyfra przypisu. Końcową kropkę może zastąpić tylko znak zapytania, wykrzyknik albo wielokropek. 

Kropkę jednak pomija się na stronach tytułowych różnych dzieł. Nie stawiamy jej po nazwisku autora, po tytule i po innych informacjach, np. po nazwie wydawnictwa. Opuszczamy kropkę na wizytówkach, gdy wymieniamy nazwisko, nazwę firmy, adres i telefon. Nie stawia się kropki na szyldach, afiszach i transparentach. Także w listach nie stawiamy kropki ani po formule zakończenia, ani po podpisie. 

Czy stawia się kropkę po temacie szkolenia? To zależy, w jakim miejscu tekstu jest on umieszczony. Jeśli jest częścią dłuższej wypowiedzi, np. informacji o szkoleniu, a po nim następuje kolejne zdanie, to oczywiście kropkę się stawia. Jeśli jednak występuje w osobnym wierszu, np. w zaproszeniu na szkolenie, albo jako tytuł prezentacji, to kropkę pomijamy. Podobnie postępujemy z tematem lekcji, po którym można kropkę pominąć, traktując go jak tytuł konspektu, albo kropkę postawić, uznając, że jest pierwszym zdaniem notatki (w zeszycie ucznia). 

Jest jeszcze jedna dyskusyjna sytuacja, o której pisze inna korespondentka poradni: „Mam pytanie dotyczące kropek na końcu zdań w planie wydarzeń. Nie jestem pewna, czy je stawiać, gdyż nauczycielka w szkole podstawowej kategorycznie zabraniała ich stawiania, a nauczycielka w gimnazjum nie wyobraża sobie innej możliwości”. W zasadzie tę kwestię reguluje norma ortograficzna, opisana w „Wielkim słowniku ortograficznym” PWN pod red. E. Polańskiego. Jeśli wyliczenia wprowadzane są liczbami bądź wielkimi literami z kropką, np. 1., A., to zdanie bądź równoważnik zdania kończymy kropką (zasada 342). Jeśli wyliczenia wprowadzane są podpunktami oznaczanymi małymi literami, np. a), b), to kropki się nie stawia (zasada 343).  

Można też potraktować kolejne punkty planu wydarzeń jak tytuły poszczególnych części rozwiniętego tekstu i kropkę opuścić, jak tego wymagała nauczycielka podstawówki. W tym wypadku, podobnie jak na stronie tytułowej, funkcję znaków interpunkcyjnych pełni rozczłonkowanie graficzne tekstu. Można – zgodnie z wymaganiami pani z gimnazjum - po każdym punkcie stawiać kropkę. Można też przyjąć, że plan wydarzeń jest inaczej zapisaną notatką, stawiać po każdym punkcie przecinek, a całość zakończyć kropką. Możliwości jest sporo.

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu