Wtorek, 05 grudnia 2023 r. 
-1 szczecin
REKLAMA

Gospodarstwa domowe otrzymają upust na rachunku za prąd

Data publikacji: 2023-09-20 12:25
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-20 12:26

Opublikowane 11 września 2023 roku przez rząd rozwiązanie - Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną - obniża kwotę należności za energię elektryczną gospodarstwom domowym o ponad 120 zł. Dzięki temu rachunki za energię elektryczną w  bieżącym roku będą niższe niż w 2022 roku. Oznacza to, że gospodarstwa domowe ze średnim zużyciem otrzymają nawet jeden „darmowy” miesiąc korzystania z prądu.

– Obniżenie kwoty należności klientom z gospodarstw domowych to kolejna pomoc rządu dla polskich rodzin. Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdraża wszystkie rozwiązania prawne, które wspierają naszych Klientów, by w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Enea wspiera rozwiązania stosowane w ramach Tarczy Solidarnościowej. Tylko w I półroczu tego roku rozpoznaliśmy blisko 1,6 mld zł z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dodatkowo konsekwentnie realizujemy inwestycje w modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, która zapewnia bezpieczeństwo i pewność dostaw prądu do polskich domów – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Aby skorzystać z upustu należy spełnić jeden z określonych w rozporządzeniu warunków. Należą do nich wyrażenie zgody na komunikację drogą elektroniczną czy wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i świadczonych usług lub bycie prosumentem energii odnawialnej. Jest to również zachęta do wyrażenia, poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, zgody na otrzymywanie e-faktury oraz do sprawdzenia aktualności i poprawności danych na koncie w eBOK. Klienci nie muszą składać żadnych wniosków, by otrzymać upust. Zostanie on przez Eneę odliczony od wystawionej faktury za energię elektryczną, która obejmuje rozliczenie za rok 2023. 

– Proste czynności, jak choćby przejście na fakturę elektroniczną, przełożą się dla naszych Klientów na wymierną korzyść finansową, jaką jest upust w wysokości jednego, średniego miesięcznego rachunku. Chcemy by proces rozliczenia gospodarstw domowych przebiegał sprawnie i jak najszybciej. Od samego początku wspieramy działania rządu mające na celu minimalizowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla Polaków, tak będzie i tym razem – powiedział Jakub Kowaleczko, wiceprezes zarządu ds. handlowych Enea S.A.

Działanie to ma na celu nie tylko obniżenie kosztów dla klienta – ale również wyraża troskę o środowisko naturalne. Również z tych powodów Enea zachęca do oszczędzania energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. prądu w stosunku do zużycia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. mogą liczyć na kolejny upust. Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. w każdym przypadku zastosuje upust. Upust wyniesie 10 proc. łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę.