Piątek 01 lipca 2022r. 
REKLAMA

Jak działa program oddłużeniowy Ulga od Długu?

Data publikacji: 2021-07-16 00:01
Ostatnia aktualizacja: 2021-07-23 08:26

Nakręcająca się spirala zadłużenia to nie tylko problem stricte finansowy, lecz również ogromne zagrożenie problemami zdrowotnymi na skutek depresji. Osoby, które borykają się z narastającymi roszczeniami wierzycieli, osiągają często punkt bez wyjścia, prowadzący do ogromnej frustracji, napięcia i braku nadziei na przyszłość. Program Oddłużeniowy Ulga od Długu pomaga takim osobom wyjść na prostą, bez konieczności ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Na czym polega Program Ulga od Długu i jak działa w praktyce? Dla kogo jest Program Ulga od Długu i jakie trzeba spełnić warunki, aby do niego przystąpić? Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi założeniami i zasadami działania programu, które decydują o jego ogromnej skuteczności.

Ulga od długu - fundamentalne wartości programu
Zanim przystąpimy do wyjaśnienia technicznych zasad działania Programu Ulga od Długu, należy być świadomym systemu wartości, o który opiera się istota funkcjonowania całego programu. Program Ulga od Długu mocno opiera się na trzech filarach: rzetelności, przejrzystości i otwartości.

Rzetelność
Rzetelność jest tu rozumiana jako uczciwe podejście do tematu oddłużania i powstrzymanie się od składania obietnic bez pokrycia. Program Oddłużeniowy Ulga od Długu nikomu nie składa obietnicy pozbycia się długu bez wysiłku i w nierealnie krótkim czasie. Zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, że proces wychodzenia z długów nie jest usłany różami. Jednak Program Ulga od Długu jest w stanie pomóc osobom zagrożonym bankructwem, tworząc jasny plan spłaty, który nie będzie zbyt obciążający domowego budżetu.
Jak to jest możliwe? O tym opowiemy nieco dalej, omawiając zasady oferty Ulga od Długu. Warto natomiast wspomnieć, że uczciwe podejście do sprawy gwarantuje przewidywalne rezultaty, w czym tkwi ogromna siła programu oddłużeniowego Ulga od Długu.

Przejrzystość
Przejrzystość stanowi niezbędną cechę każdej profesjonalnej oferty pomocowej. Konsultanci ds. Zadłużenia dbają o to, aby decyzja o przystąpieniu do programu została podjęta w pełni świadomie, po uprzednim zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami. Współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu, choć brzmi dość enigmatycznie, ma realne przełożenie na rzeczywistość. Wiedząc dokładnie, na czym polega Program Ulga od Długu i jakie obowiązki wynikają z tego tytułu, każdy dłużnik ma możliwość podjęcia najlepszej decyzji.

Otwartość
Sytuacja każdego dłużnika jest inna, dlatego kluczem do sukcesu stają się indywidualne rozwiązania, opracowane jako wynik analizy konkretnego przypadku. Indywidualne podejście do każdego klienta owocuje nie tylko zwiększonym zaufaniem, lecz również większą motywacją do realizowania planu wyjścia z zadłużenia. Zdajemy sobie sprawę, dla kogo jest Program Ulga od Długu - jego parasol pomocowy obejmuje osoby w najtrudniejszej sytuacji majątkowej, które nie radzą sobie z regulacją zobowiązań wobec wierzycieli. Ta grupa społeczna spotyka się zazwyczaj z odtrąceniem, które niszczy jakąkolwiek chęć do zmiany i wprowadza rezygnację. Tymczasem wolność od zadłużenia to cel jak najbardziej możliwy do osiągnięcia. Otwartość na indywidualne potrzeby każdego klienta tworzy nić porozumienia i pozwala wypracować skuteczny plan wychodzenia z długu, bez uszczerbku zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli.

Dla kogo jest Program Ulga od Długu?
Zanim opowiemy, jak działa program Ulga od Długu, trzeba poznać grupę docelową objętą jego działaniem. Zatem dla kogo jest Program Ulga od Długu? Program Oddłużeniowy Ulga od Długu obejmuje swoim zasięgiem każdą osobę fizyczną, która nie może sobie poradzić ze spłatą narastających zobowiązań finansowych, lecz jednocześnie chce w uczciwy sposób regulować zadłużenie.
Dzięki renegocjacji warunków spłaty z wierzycielami, a także wsparciu prawniczemu, jesteśmy w stanie pomóc złagodzić obciążenia finansowe generowane przez miesięczne raty. Reprezentujemy klienta przed wierzycielami, dzięki czemu pełnomocnik odpowiada za trudne rozmowy z wierzycielami.
Złożenie wniosku o udział w Programie Ulga od Długu jest możliwe dla każdej osoby powyżej 18. roku życia, której całkowite zadłużenie z różnych źródeł wynosi więcej niż 10000 zł.
Wiele osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy zastanawia się, na czym polega Program Ulga od Długu. Przejdźmy zatem do wyjaśnienia podstawowych zasad jego działania.

Jak działa program Ulga od Długu?
Nadeszła pora wyjaśnienia, na czym polega Program Ulga od Długu co do kwestii organizacyjno - prawnych. Program Oddłużeniowy Ulga od Długu jest systemem wsparcia osób zadłużonych w procesie spłaty zobowiązań. Zadaniem programu staje się renegocjacja warunków spłaty kredytów lub pożyczek pozabankowych z poszczególnymi wierzycielami. Program Ulga od Długu zajmuje się pełnym wymiarem negocjacyjnym przez cały okres udziału w programie. Prowadzimy rozmowy, argumentujemy zasadność redukcji obciążeń u wierzycieli, a także reprezentujemy klienta w sporach. Wiele osób pytających, jak działa Program Ulga od Długu, mylnie kojarzy go z prostym kredytem konsolidacyjnym, który jest de facto zaciągnięciem kolejnego długu! Program Ulga od Długu przeciwstawia się metodom regulacji zadłużenia poprzez uciekanie się do kolejnej pożyczki. Mechanizm działania naszego pakietu pomocowego opiera się na wysiłkach korzystnych dla obu stron transakcji. Kredyt konsolidacyjny pozwala uprościć rozliczanie się z różnymi wierzycielami, jednak może stać się gwoździem do trumny dłużnika, który de facto będzie musiał zapłacić jeszcze większą wartość nominalną. Domniemana ulga od długu w przypadku kredytu konsolidacyjnego może przypieczętować faktyczną upadłość konsumencką, która jest niekorzystna zarówno dla dłużnika posiadającego majątek, jak i dla firmy wierzyciela. Zasady, które mówią jak działa program Ulga od Długu, biorą za cel pomniejszenie obciążenia dla dłużników, dając im jasną perspektywę wyjścia z zadłużenia.

Indywidualny plan oddłużeniowy
Wejście do programu Ulga od Długu nie wymaga przejścia skomplikowanych procedur. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, po którym następuje kontakt ze strony Konsultanta ds. Oddłużania. Etap wstępny zakłada dokładne poznanie sytuacji finansowej klienta w kontekście regulacji wszystkich zadłużeń. W dalszej kolejności specjaliści Programu Ulga od Długu przygotowują konspekt harmonogramu spłaty zadłużenia, dostosowany do możliwości dłużnika. Indywidualny plan oddłużeniowy daje jasny obraz co do terminów całkowitej regulacji zadłużenia, dając nadzieję na jego spłatę w dość nieodległym terminie. Sytuacja człowieka, dla kogo jest program Ulga od Długu, podlega pod sferę poważnych problemów finansowych. Dlatego nie zgadzamy się na proste rozwiązania w postaci ofert kolejnego kredytu. Przyjmujemy trudniejszą, lecz o wiele bardziej skuteczną ścieżkę, a personalny plan spłaty zadłużenia staje się kamieniem milowym na drodze do finansowej wolności.

Indywidualny rachunek klienta
Wpłat na rzecz wierzyciela należy dokonywać na utworzony przez nas indywidualny rachunek klienta. Zarówno wysokość, jak i częstotliwość rat podlega indywidualnym ustaleniom i będzie dokładnie określona w planie oddłużeniowym.

Reprezentacja klienta w ramach kontaktu z wierzycielami
Reprezentacja klienta przed wierzycielami prowadzona w ramach programu Ulga od Długu następuje na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa. Wszelkie rozmowy telefoniczne, kontakt mailowy, negocjacje warunków oraz spory prawne przejmuje na siebie Kancelaria Prawna Certo. Dłużnik może dzięki temu spokojnie zająć się swoim najważniejszym obowiązkiem - utrzymaniem i poszerzaniem źródeł dochodów w celu szybkiej spłaty. Kancelaria prawna zajmuje się prowadzeniem negocjacji z wierzycielami odnośnie przyszłej ugody. Skutkiem dobrze dobranej strategii negocjacyjnej jest porozumienie z wierzycielem.

Program Ulga od Długu - co jeszcze warto wiedzieć?
Wiemy już, dla kogo jest program Ulga od długu i na jakich zasadach funkcjonuje. Zakres przedmiotowy naszej pomocy obejmuje wszystkie rodzaje kredytów i pożyczek, zarówno bankowych jak i pozabankowych, które nie zostały objęte zabezpieczeniem w postaci hipoteki czy instytucji zastawu. Są to wszelkiego rodzaju kredyty chwilówki, długi na kartach kredytowych i debetowych, czy kredyty konsumenckie. Aby móc przystąpić do programu, ogólna wartość zobowiązań musi przekraczać 10 tysięcy złotych.
Program Ulga od Długu nie wiąże się z zaciąganiem kredytu konsolidacyjnego ani żadnej pożyczki refinansującej. Istota działania programu nie dopuszcza ryzyka zaciągnięcia kolejnych zobowiązań nakręcających spiralę długów, lecz wspieranie klientów w procesie spłaty zadłużenia na innych warunkach ustalonych z wierzycielami. W drodze negocjacji możliwe jest obniżenie do racjonalnego poziomu kwoty do spłaty, której regulacja leży w sferze interesów obu stron.

Koszt Programu Oddłużeniowego Ulga od Długu
Zapewniamy pełną transparentność finansową odnośnie kosztów i warunków wynegocjowanych z wierzycielami. Koszty organizacyjne obejmują opłatę początkową, która zaczyna się od 1000 zł i zależy od wartości nominalnej całego zadłużenia. Konieczna będzie również zapłata kwoty od 50 zł miesięcznie w ramach opłaty serwisowej za utrzymanie konta bankowego, korespondencję i wsparcie dedykowanego opiekuna.
Wprowadziliśmy uczciwą zasadę wynagrodzenia od sukcesu, bazującego na kwocie, która stanowi oszczędności dla klienta wynikające z uczestnictwa programu. Nasza efektywność poparta jest wieloma przykładami pomniejszenia całkowitej wartości długu nawet o kilkadziesiąt procent. Wynagrodzenie za efekty daje gwarancję, że obie strony będą pracować na jak najlepsze warunki końcowe negocjacji z wierzycielem. Jeśli nie uda nam się pomniejszyć zadłużenia i wygenerować oszczędności dla klienta, ta część wynagrodzenia nie będzie nam przysługiwać.
O sukcesie Programu Ulga od Długu niech świadczy fakt pomocy setkom klientów, którzy są na jasnej drodze do regulacji zobowiązań. O programie wypowiadają się w pozytywnym świetle największe portale finansowe w Polsce. W zakładce 'Media o nas' można się zapoznać z recenzjami programu u takich podmiotów jak Bankier.pl, Polska Times, Businness Insider, PAP, Rzeczpospolita, czy Onet.
Nasze rezultaty jasno pokazują, że program Ulga od Długu jest obecnie najskuteczniejszą metodą wychodzenia z kłopotów finansowych związanych z nadmiernym zadłużeniem. Umożliwiamy powrót do życia wolnego od długu, wyposażając klientów w wiedzę odnośnie unikania podobnej sytuacji w przyszłości i przywracając setki osób do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.