niedziela, 21 października 2018.

(5010) ZUT ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

położonych w obrębie 5 gmina Miasto Stargard oraz w obrębie Lipnik gmina Stargard

Lp. Gmina Obręb Nr działki Powierzchnia
(ha)
Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP Cena wywoławcza Wadium Wysokość postąpienia Godzina przetargu
1 Miasto Stargard 5 1218/10 1,8257 SZ1T/00049601/1 20/100
w dz. 1218/13
SZ1T/00049601/1
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1 079 000

 53 950

10 790 9.00
2 Miasto Stargard 5 1218/15 0,6041 SZ1T/00049601/1 20/100
w dz. 1218/13
SZ1T/00049601/1
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części tereny stacji elektroenergetycznych 372 000 37 200 3 720 9.30
3 Miasto Stargard 5 1218/14 0,5993 SZ1T/00049601/1 20/100
w dz. 1218/13
SZ1T/00049601/1
Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 377 000 37 700 3 770 10.00
4 Stargard Lipnik Kompleks 12/38 12/7  
13,4895
1,3900
SZ1T/00049600/4 - Teren usług komercyjnych: komunikacji, turystyki, produkcyjno-usługowych, składowo-magazynowych, handlu i gastronomii 4 977 000 248 850 49 770 10.30
5 Stargard Lipnik 27/45 0,4323 SZ1T/00049600/4 - Teren zabudowy usługowej, składów, baz* 225 000 22 500 2 250 11.00
6 Stargard Lipnik 766 0,1418 SZ1T/00049600/4 25/1000
w dz. 30/45
SZ1T/00121175/4
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza 90 000 9 000 900 11.30
7 Stargard Lipnik 756 0,1700 SZ1T/00049600/4 49/1000 w dz. 773
SZ1T/00125760/0
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza 101 000 10 100 1 010 12.00
8 Stargard Lipnik 761 0,1299 SZ1T/00049600/4 37/1000 w dz. 773
SZ1T/00125760/0
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza 77 000 7 700 770 12.30
9 Stargard Lipnik 764 0,1379 SZ1T/00049600/4 39/1000 w dz. 773
SZ1T/00125760/0
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza 82 000 8 200 820 13.00
10 Stargard Lipnik 27/105 0,1848 SZ1T/00049600/4 - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza* 100 000 10 000 1 000 13.30

*strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody Lipnik

Przez działkę nr 1218/15 oraz działkę nr 1218/13 z obrębu 5 gmina Miasto Stargard przebiegają istniejące sieci elektroenergetyczne 110 kV.

Przez teren działki nr 12/38 z obrębu Lipnik gmina Stargard przebiegają podziemne sieci gazowe fi 250, 150, podziemne sieci kanalizacyjne fi 300 z trzema zbiornikami oraz fi 200, jak również sieć energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjne.

Przez teren działki nr 12/7 z obrębu Lipnik gmina Stargard przebiegają sieci telekomunikacyjne.

Kompleks działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 12/38, 12/7 obręb Lipnik gmina Stargard obciążony jest umową dzierżawy rolnej do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz umową najmu gruntu pod tablice reklamową do dnia 30.09.2019 r. (dz. nr 12/38). Pozostałe tablice występujące na kompleksie są w posiadaniu ZUT w Szczecinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunt działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1218/10, 1218/15 i 1218/14 z obrębu 5 gmina Miasto Stargard oraz grunt działek nr 12/38, 12/7, 27/45, 766, 756, 761, 764, 27/105 z obrębu Lipnik gmina Stargard, nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A. 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 22 października 2018 r.

  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie zbywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej:https://bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin/

  1. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy (Kupującego).

  2. Zgodnie z art. 30a. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz 1529 ze zm.), KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanych nieruchomości, zatem przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Kupującego nastąpi po uprzednim zawarciu warunkowej umowy sprzedaży i nieskorzystaniu przez KZN z prawa pierwokupu.

  3. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 578 25 65, 665-032-332 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres:                                  osrodek.doswiadczalny@zut.edu.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda
12
na godz. 12:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Pokaz pierwszej pomocy na wodzie
Wodowanie pierwszego bezzałogowca
Powstaje Morskie Centrum Nauki
Poprzedni Następny

Nekrologi

Sonda

Czy liczniki czasu światła sprawdzają się na szczecińskich skrzyżowaniach?

 

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy