Środa, 29 marca 2023 r. 
9 szczecin
REKLAMA

Ruszyło przyjmowanie wniosków. Bon wsparciem w opiece

Data publikacji: 07 kwietnia 2022 r. 21:49
Ostatnia aktualizacja: 07 kwietnia 2022 r. 21:49
Ruszyło przyjmowanie wniosków. Bon wsparciem w opiece
„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75. rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, świadczenie skierowane jest do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki). Fot. Ryszard PAKIESER  

Opiekunowie osób dotkniętych chorobą Alzheimera mogą składać wnioski o przyznanie „Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75” na rok 2022. Są one przyjmowane od 1 kwietnia do końca listopada br. Można uzyskać do 2 tysięcy złotych wsparcia. W ubiegłym roku świadczenie otrzymało 770 mieszkańców Szczecina. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 1,8 mln zł.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne przyznawane przez Gminę Szczecin. Mieszkańcy miasta mogą z niego korzystać od 2018 roku. Głównym założeniem jest udzielanie pomocy rodzinom w procesie opieki nad seniorami.

Komu przysługuje bon opiekuńczy

Przypomnijmy – taki bon przysługuje opiekunowi zamieszkującemu w Szczecinie, udzielającemu wsparcia i opieki seniorowi ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, który to senior na dzień złożenia wniosku ukończył 75. r.ż., a także w ramach wypłaty III transzy w grudniu 2022 r. ukończy 75 r.ż. oraz spełni łącznie następujące warunki: zamieszkuje na terenie Szczecina, jest objęty świadczeniami zdrowotnymi realizowanymi w formie szpitalnej lub ambulatoryjnej lub środowiskowej przez lekarza ze specjalizacją z zakresu psychiatrii lub neurologii lub geriatrii; nie jest objęty opieką placówki (instytucji) publicznej lub niepublicznej, zapewniającej opiekę całodobową.

By uzyskać takie świadczenie, konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, potwierdzające, że senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi i zawierające informacje dotyczące rozpoznania choroby z określeniem oznaczenia jednostki chorobowej. Do wniosku należy także dołączyć ankietę informacyjną.

– Jeśli senior korzystał ze świadczenia w minionych latach, nie ma potrzeby dostarczania nowego zaświadczenia lekarskiego – precyzuje Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. – W tym wypadku wystarczy złożyć wniosek wraz z ankietą.

Kiedy wnioski i świadczenie

Wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia do 30 listopada br. w Szczecińskim Centrum Świadczeń w dwóch punktach: w głównej siedzibie przy ul. Wincentego Kadłubka 12 oraz w filii na prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40 (budynek Urzędu Miasta).

Świadczenie będzie wypłacane w maksymalnie dwóch transzach po 1000 zł każda: I transza – od 10 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. – opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 maja 2022 r.; II transza – od 12 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. – opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2022 r.

Z roku na rok świadczenie „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” cieszy się coraz większą popularnością. W pierwszej edycji funkcjonowania programu (2018 rok) skorzystało z niego 486 osób – łącznie wypłacono kwotę 823 tys. zł; w roku 2019 świadczenie przyznano 731 opiekunom, a łączna wypłata wyniosła 1 mln 775 tys. zł. W roku 2020 bon odebrało 763 opiekunów, kwota wypłat sięgała 1,9 mln zł; w roku 2021 świadczenie otrzymało 770 osób, a łączna kwota wsparcia to 1,8 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania są dostępne na stronie Szczecińskiego Centrum Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.pl w zakładce Bon Opiekuńczy Alzheimer 75.

(KSz)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA