czwartek, 21 czerwca 2018.
Strona główna > Nauka > Giełda potrafi być „kapryśna”…

Giełda potrafi być „kapryśna”…

Giełda potrafi być „kapryśna”…
Data publikacji: 2017-03-10 12:08
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 18:51
Wywietleń: 1627 222502

Rozmowa z  dr hab. Małgorzatą Tarczyńską-Łuniewską, prof. US – koordynatorem Szkoły Giełdowej z  Wydziału Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

– Uniwersytet Szczeciński w  tym roku zaprasza na drugą edycję Szkoły Giełdowej, projektu realizowanego wspólnie z  Giełdą Papierów Wartościowych w  Warszawie. Do kogo skierowane są kursy i  jakie korzyści może przynieść słuchaczom ich ukończenie?

– Kursy skierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych poznaniem rynku kapitałowego, w  szczególności rynku giełdowego. Nie ma tu specjalnych ograniczeń wiekowych czy wymogów związanych z  wykształceniem. Należy jednak pamiętać, że na rynku giełdowym mogą inwestować tylko osoby pełnoletnie. Sama idea Szkoły Giełdowej obejmuje edukację potencjalnych inwestorów w  zakresie rynków – kapitałowego i  giełdowego. Materiał prezentowany w  ramach zajęć Szkoły Giełdowej jest dostosowany do poziomu kursu, który jest aktualnie realizowany, tzn. czy jest to kurs podstawowy, czy dla średnio zaawansowanych. Jeśli chodzi o  korzyści, to na pewno ukończenie kursu wiąże się z  pozyskaniem lub poszerzeniem wiedzy w  zakresie rynku giełdowego, mechanizmów jego działania i  procesu inwestowania. Zdobycie wiedzy związanej z  istniejącymi i  możliwymi do wykorzystania w  praktyce technikami inwestycyjnymi wpływa na zdolność samodzielnego podejmowania decyzji finansowych oraz umiejętność budowania strategii inwestycyjnych. Wszystkie te elementy powodują, że uczestnik kursu może w  przyszłości stać się inwestorem giełdowym.

– Jak udało się Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania US nawiązać współpracę z  Giełdą Papierów Wartościowych?

– Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego i  WNEiZ z  GPW ma charakter długofalowy − trwa od lat 90. O  nawiązaniu współpracy w  zasadzie zadecydowały względy merytoryczne i  chęć wzajemnej współpracy. Osobą, która zapoczątkowała tę kooperację, jest prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – obecny dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania US. To właśnie jego wiedza, pasja i  kompetencje w  zakresie rynku giełdowego stały się przyczynkiem do nawiązania tego porozumienia. Profesor Tarczyński zainaugurował także Szkołę Giełdową w  Szczecinie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania. Współpraca z  Giełdą Papierów Wartościowych trwa nieprzerwanie do dziś i  ma szeroki wymiar, a  Szkoła Giełdowa jest jednym z  jej fundamentalnych elementów.

– Jakimi cechami powinien się charakteryzować przyszły giełdowy inwestor?

– Wbrew pozorom nie jest to łatwe pytanie i  nie da się jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Inwestor giełdowy na pewno powinien posiadać wiedzę z  zakresu rynku giełdowego i  mechanizmów jego funkcjonowania. To samo dotyczy kwestii inwestowania, ponieważ jest to cały proces czynników, rzeczy i  zdarzeń, których wzajemne odziaływanie wpływa na rezultat inwestowania, czyli na to, czy zarabiamy, czy tracimy. Może również nastąpić sytuacja, w  której nasz zainwestowany kapitał nie ulegnie zmianie. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z  ryzyka związanego z  tym procesem i  konsekwencji podejmowanych decyzji. Jest to również jedna z  elementarnych zasad inwestowania. Rynek giełdowy jest zmienny, a  sama giełda potrafi być „kapryśna” oraz wrażliwa na zmieniające się otoczenie gospodarcze − zresztą giełda jest traktowana jako barometr gospodarki. Poza tym po okresach silnych wzrostów mogą się pojawić gwałtowne spadki. Inwestor nie powinien ulegać panice. Tu zdecydowanie należy być wyważonym w  działaniu. Przypadkowe decyzje na dłuższą metę mogą okazać się zgubne. Giełdowi gracze powinni zatem wybrać określony sposób inwestowania: krótko-, średnio- czy długoterminowy. Czas ten z  kolei koreluje z  istniejącymi metodami inwestowania. Dużą rolę w  tym procesie odgrywa także konsekwencja w  realizacji przyjętej strategii, ale także świadomość istniejących zagrożeń i  umiejętność powiedzenia „stop”.

– Od czego zależy sukces na giełdzie? Czy przede wszystkim od szczęścia, czy jednak od zaplanowanej strategii oraz opartych na nauce wyliczeniach i  analizach?

– Sukces na giełdzie… cóż, zależy on od wielu rzeczy − wiedza i  nauka, prowadzone analizy, zbudowana i  przyjęta strategia inwestycyjna, to moim zdaniem wymierny i  namacalny element związany z  procesem inwestowania oraz podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Efektem finalnym jest wynik naszego działania. Mówiąc o  sukcesie na giełdzie, należy pamiętać, że inwestor w  klasycznej teorii związanej z  inwestowaniem powinien działać tak, aby jak najmniej stracić. Pragmatyzm jednak skupia się na korzyściach, jakie można z  gry na giełdzie uzyskać. Z  reguły nikt nie pyta: „ile straciłeś?”, tylko: „ile zarobiłeś?”. Jednak często trzeba mieć też trochę szczęścia w  tym zakresie. Jako naukowiec mogę powiedzieć, że prowadzone badania i  symulacje w  zakresie rynku giełdowego są bardzo przydatne − pozwalają na budowę nowych lub aplikację istniejących narzędzi wspomagających proces inwestowania. Powiązanie wiedzy i  nauki z  praktyką daje pozytywne efekty.

– Kurs realizowany jest na poziomie podstawowym i  średnio zaawansowanym − na jakich elementach koncentrują się prowadzący oba warsztaty?

– W ofercie Szkoły Giełdowej są dwa moduły: pierwszy to Podstawy inwestowania – przeznaczony dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z  giełdą, a  ich wiedza w  zakresie rynku giełdowego i  procesu inwestowania jest elementarna lub żadna. Materiał edukacyjny tego modułu obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: funkcjonowanie rynku kapitałowego i  giełdy, zasady i  metody inwestowania, analizę spółek, sposoby oceny ryzyka, wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę czy psychologię inwestowania. Kurs przeznaczony jest dla przyszłych i  początkujących inwestorów. Drugi moduł to Giełda dla średniozaawansowanych, przeznaczony dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę w  zakresie rynku giełdowego i  procesu inwestowania, przy czym na zajęciach omawiane są zagadnienia i  problemy na bardziej zaawansowanym poziomie. Realizowany materiał to m.in. instrumenty pochodne i  certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w  tym case study spółek z  wybranych branż, analiza techniczna, a  także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania giełdy i  wpływu otoczenia gospodarczego na GPW. Oba kursy trwają 14 godzin i  realizowane są w  trakcie dwóch dni. W  planie wszystkich kursów znajduje się zarówno materiał teoretyczny, jak i  praktyczny. Prowadzącymi poszczególne moduły są pracownicy naukowi WNEiZ US oraz maklerzy giełdowi, którzy w  teorii i  praktyce zajmują się problematyką inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

– Czy dwudniowy kurs może nam pomóc odnieść spektakularny sukces? Czy będzie to dopiero początek drogi ku ponadprzeciętnemu wzbogaceniu się?

– Ideą Szkoły Giełdowej jest edukacja w  zakresie rynku giełdowego i  zachęcenie do inwestowania potencjalnych inwestorów. Bałabym się jednak od razu oczekiwać spektakularnych korzyści. Szkołę Giełdową można traktować zatem jako początek drogi ku ponadprzeciętnemu wzbogaceniu się.

– Jakiej najpraktyczniejszej rady można by udzielić potencjalnym inwestorom?

– Może wydawać się to nieobiektywne, ponieważ jestem wielką fascynatką giełdy, ale zachęcam do aktywności na giełdzie − może to się stać wyjątkowo ciekawą przygodą. Bezwzględnie należy jednak pamiętać o  fundamentalnych zasadach inwestowania, które przed rozpoczęciem tej aktywności należy koniecznie poznać – choćby uczestnicząc w  zajęciach Szkoły Giełdowej na US, na które bardzo serdecznie zapraszam.

– Dziękuję za rozmowę.

(jp)

Komentarze

Tak...
Ale trzymaj tez reke na PULSIE... by potrafic w pore z Gieldy "WYSKOCZYC" ! Gdzie glownym Aktorem jest Gielda w USA, sterowana i z Afryki !!
2017-03-12 22:49:53

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
21
na godz. 09:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Strefa kibicowała naszym
Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego
Finalistki Gryfii na plenerze cz.2
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy