Czwartek, 30 marca 2023 r. 
13 szczecin
REKLAMA

Zapisane w „Kurierze” (10.12.1958)

Data publikacji: 03 lutego 2023 r. 10:01
Ostatnia aktualizacja: 03 lutego 2023 r. 10:11
Zapisane w „Kurierze” (10.12.1958)
 

Walka z samowolą mieszkaniową

Szczecińską sytuacje mieszkaniową komplikują fakty bezprawia i samowoli w zajmowaniu mieszkań. Aby temu skuteczniej przeciwdziałać, oddziały kwaterunkowe w dzielnicach mają otrzymać zwiększone zespoły egzekucyjne i środki transportowe.

„Kurier Szczeciński” z 10 czerwca 1958 r.

Wygodniejsze mogą być przejazdy tramwajami

Dyrekcja MPK przygotowała nowy projekt podziału godzin pracy dla niektórych instytucji i fabryk. Projekt, opracowany na podstawie badań natężenia ruchu w poszczególnych dzielnicach i rejonach, zapewnia rozładowanie największego nasilenia, jakie przypada na godzinę 7 rano.

Z chwilą zatwierdzenia propozycji, a ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu, zagęszczenie w tramwajach w godzinach tzw. szczytu znacznie zmaleje.

„Kurier Szczeciński” z 10 czerwca 1958 r.

Szoferskie egzaminy

Wydział Komunikacji Drogowej przy Prezydium MRN przeprowadzi weryfikację kierowców taksówek prywatnych i uspołecznionych oraz właścicieli pojazdów mechanicznych. Będą oni poddani egzaminowi z zakresu znajomości topografii miasta i obowiązujących przepisów porządkowych. Weryfikacji mają podlegać koncesjonariusze, którzy otrzymali zezwolenia na prowadzenie pojazdów po kwietniu 1952 roku.

„Kurier Szczeciński” z 10 czerwca 1958 r.

Dlaczego w niektórych sklepach brak mleka?

Mimo, iż mleka jest pod dostatkiem, w niektórych szczecińskich sklepach odczuwamy jego brak. Przyczyna leży w późnym otwieraniu tych sklepów.

Samochody z mlekiem wyjeżdżają z mleczarni już od godzimy 3.30, a sprzedaż rozpoczyna się od godziny 9, często nawet później. Ponieważ sklepy mleczarskie zamyka się już o godz. 11, personel nie zamawia większych ilości mleka, bojąc się, że nie sprzeda go do godz. 11 ani po południu. Tymczasem OSM dysponuje rezerwą wielu tysięcy litrów mleka przechowywanego w chłodzonych pojemnikach.

Przedłużenie godzin handlu w mleczarniach do godz. 12 umożliwi personelowi sklepowemu dodatkowe zaopatrywanie się w mleko i przyczyni się do zlikwidowania braków w zaopatrzeniu mieszkańców.

„Kurier Szczeciński” z 12 czerwca 1958 r.

Program rozbudowy telewizji w Polsce

Centralny Zarząd Radiostacji i Telewizji przy współudziale Instytutu Łączności opracował perspektywiczny plan rozwoju telewizji w Polsce, obejmujący okres do 1975 roku.

W myśl założeń planu, zasięg krajowych stacji telewizyjnych obejmuje 70 proc. obszaru Polski. Plan ten przewiduje wybudowanie obok 5 obecnie działających – 11 nowych stacji. Między innymi w Szczecinie. Założenia planu perspektywicznego zapowiadają budowę 2 najnowocześniejszych ośrodków telewizyjnych w kraju – we Wrocławiu i Katowicach.

„Kurier Szczeciński” z 12 czerwca 1958 r.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA