piątek, 24 listopada 2017.
Strona główna > Nauka > ZUT zrekrutuje

ZUT zrekrutuje

ZUT zrekrutuje
Data publikacji: 2016-01-07 21:45
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-12 12:25
Wywietleń: 330 89658

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie prowadził nabór na studia drugiego stopnia na semestr letni. Internetowy System Rekrutacji ma wystartować w poniedziałek o g. 10.

Wolne miejsca czekają na młodych ludzi na takich kierunkach jak m.in. biotechnologia, zootechnika, informatyka, energetyka, ocenotechnika, transport, nanotechnologia.

Jak informuje uczelnia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.  Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Kandydaci – obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).

(as)

Na zdjęciu: Wydział Elektryczny ZUT

Fot.: Dariusz GORAJSKI
 

 

 

 

 

 

Komentarze

Wawrzek
Studia powinny być jednolite - magisterskie i tylko z możliwością inżynierską. Dziwną konstrukcją jest obecny system studiów i nadawania stopni. Tytuł Inżyniera i Magistra w Zawodach ścisłych, technicznych itp. jest trudno uzyskać a jednocześnie tworzy się setki magistrów, "doktorów", politologów, socjologów, historyków itp. którzy nie potrafią nawet mówić i pisać po polsku. Trzeba wyraźnie rozróżniać zawody i tytuły oraz kwalifikacje Nauczycieli w tym Akademickich na tych, którzy potrafią i lubią przekazywać Wiedzę i na tych co są zmuszeni Wykładać.
2016-01-12 11:02:48

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Pomnik Wdzięczności zaczyna znikać
Tłumy na otwarciu nowego Galaxy
Ulica całkiem inna
Poprzedni Następny