sobota, 21 października 2017.
Strona główna > Nauka > Prof Koźmian podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie

Prof Koźmian podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie

Prof Koźmian podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie
Data publikacji: 2016-06-28 18:44
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-29 13:06
Wywietleń: 420 141233

- Rozmowa z prof. Elźbietą Magierą z Katedry Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, organizatorką Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego poświęconego prof. Danucie Koźmian, które rozpocznie się w środę o g. 10.10 na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej 71-79

- Co prof. Koźmian wniosła do polskiej pedagogiki?

- Profesor Danuta Koźmian, historyk wychowania, nauczyciel akademicki, prowadziła badania dziejów oświaty i wychowania XX wieku w Polsce, w tym m.in. badania regionalne nad procesem kształcenia i dokształcania nauczycieli w drugiej połowie XX wieku, w których wskazywała na rolę szkoły i nauczyciela w procesie integracji i adaptacji społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich. Prowadziła również badania nad teorią i praktyką pedagogiczną okresu międzywojennego. Jako pierwsza wskazała na teoretyczne koncepcje samorządności oraz ich praktyczną realizację w międzywojennym systemie oświaty. Analizowała wychowanie morskie, teatr szkolny, czasopisma uczniowskie i inne formy wychowania młodego pokolenia w latach międzywojennych. W swoich tekstach podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie. Uważała, że budowanie współczesnego demokratycznego społeczeństwa można oprzeć na niektórych wzorach i tradycjach teorii i praktyki pedagogicznej Polski międzywojennej. Zajmowała się również dziejami Uniwersytetu Szczecińskiego, wskazując na trudną drogę rozwoju szczecińskiej humanistyki i wielką determinację szczecińskiego środowiska naukowego, która doprowadziła w 1985 roku, po czterdziestu latach starań, do powołania US. Dorobek naukowy Dostojnej Jubilatki obejmuje 13 samodzielnych monografii, 139 artykułów i rozpraw, przewodniki metodyczne i inne opracowania. Dorobek niepublikowany to między innymi recenzje wydawnicze prac doktorskich, recenzje dorobku naukowego i prac habilitacyjnych, programy nauczania i raporty z badań. Ważną dziedziną życia naukowego Danuty Koźmian była jej aktywność w środowisku historyków wychowania w Polsce i zagranicą. Uczestniczyła w dziesiątkach konferencji, współpracowała niemalże ze wszystkimi ośrodkami naukowymi w Polsce. W latach 1987- 1988 prof. Danuta Koźmian nawiązała współpracę z Wydziałem Pedagogicznym w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

- Jak rolę odegrała na Uniwersytecie  Szczecińskim?


- Od czterdziestu sześciu lat prof. D. Koźmian jest nauczycielem akademickim, wykładowcą, promotorem prac magisterskich i licencjackich, kształcąc tysiące pedagogów, pracujących w wielu placówkach oświatowych Pomorza Zachodniego. Wypromowała ponad 1250 magistrantów i licencjatów oraz 5 doktorantów. W swojej drodze zawodowej przeszła wszystkie formy kształcenia pedagogów: od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, w której rozpoczęła pracę w 1970 r., przekształconej w 1973 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, po Uniwersytet Szczeciński, utworzony w 1985 roku. Od 2008 roku była pracownikiem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. W latach 1979-1983 pełniła funkcję pełnomocnika rektora prof. Henryka Lesińskiego do spraw Domu Studenta. W 1980 roku Jubilatka utworzyła grupę członków-założycieli Szczecińskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego sekretarzem była przez dziewięć lat i które stało się oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W 1992 roku prof. D. Koźmian była twórczynią Zakładu Historii Wychowania w US, którym kierowała do 2008 roku. Stworzyła ośrodek badań historyczno-pedagogicznych na Pomorzu Zachodnim. Równocześnie pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii US. Była członkiem Senatu US w latach 1998- 2001 i pełniła funkcję najpierw członka, a potem przewodniczącej komisji do spraw wydawnictw naukowych uczelni. W latach 1990- 2004 była pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego do spraw powołania Wydziału Teologicznego. Prowadziła wykłady w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Prof. Koźmian jest uznanym autorytetem w środowisku polskich historyków wychowania, a także wykładowcą i wychowawcą kilku pokoleń nauczycieli Pomorza Zachodniego.

- O czym będziecie państwo rozmawiali podczas seminarium?

- Będą trzy trzy sesje. Pierwsza jest poświecona jubileuszowi prof. Danuty Koźmian. Drugą sesję zatytułowaną „Wokół dorobku Profesor Danuty Koźmian” rozpoczyna wystąpienie prof. Władysławy Szulakiewicz (UMK w Toruniu) poświęcone refleksji i mądrości. Sesja trzecia zatytułowana „Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki” stanowi dyskusję wokół artykułów opublikowanych w książce „Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Danusie Koźmian”. Dyskusja, jak wskazuje tytuł sesji, będzie poświęcona tradycjom polskiej teorii i praktyki pedagogicznej, poczynając od XVIII wieku, od dorobku i osiągnięć Komisji Edukacji Narodowej, po wiek XXI. Zamiarem organizatorów seminarium było wskazanie korzeni polskiej pedagogiki, jej dorobku i aktualności. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w programie seminarium będą przedstawione wyniki badań historyków wychowania i pedagogów w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Szczególnie należy podkreślić badania regionalne, dotyczące tradycji wychowania przedszkolnego po drugiej wojnie światowej, wspomnień z dzieciństwa szczecińskich seniorów, podstawowych szkół muzycznych w Szczecinie na przełomie XX i XXI wieku, systemu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Szczecinie i innych.

©℗

- Dziękuję za rozmowę

- Rozmawiał Alan Sasinowski

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Jarun
Pani profesor akurat do ideologów "piorących mózgi" nie należała. Solidnie, fachowo i z zaangażowanie przedstawiała historię pedagogiki a za powiedzenie KEN można było dostać 2. Akademia P@, co ty k***a wiesz o socjalizmie! W d*e byłeś, g*ie widziałeś i tyle, a Koźmianka wielkim pedagogiem jest.
2016-06-29 13:00:04
Akademia P
Niewybaczalnym błędem popełnianym przez wszystkich organizujących uroczystości ku czci zyjących i nieżyjących wielkości jest pomijanie ich wkładu w rozwój socjalistycznych idei,co było przecież warunkiem przetrwania i rozwoju kariery.
2016-06-29 08:17:52

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Marsz różowej wstążki 2017
Lekarze wspierali lekarzy
Krokusowa inauguracja w Różance
Poprzedni Następny

Nekrologi