poniedziałek, 18 grudnia 2017.
Strona główna > Nauka > Płacisz za rekrutację

Płacisz za rekrutację

Płacisz za rekrutację
Data publikacji: 2015-08-12 10:55
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-12 10:57
Wywietleń: 789 11448

Niektórzy maturzyści zastanawiają się, dlaczego uczelnie pobierają opłaty rekrutacyjne - skoro edukacja jest w Polsce bezpłatna. Cóż, takie jest po prostu prawo. Kwestie opłat reguluje ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym".

O opłatach mówi artykuł 98. Przeczytamy tam: "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala na rok akademicki, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4 (czyli opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia - przypis AS), uwzględniając specyfikę kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata. Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, o której mowa w  ust. 1 pkt 4, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności  związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia".

- Ostateczna kalkulacja finansowa wysokości opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na pierwszy rok studiów w US przeprowadzana jest przez pion finansowy Uniwersytetu Szczecińskiego - informuje Julia Poświatowska z US. - Środki finansowe pochodzące z opłaty rekrutacyjnej przeznaczane są na pokrycie wszystkich wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni oraz na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, związanych z całym procesem rekrutacji na studia na US.

Rozporządzenie ministra z maja tego roku mówi, że 85 złotych to maksymalna wysokość opłaty na większość studiów, 100 złotych - na studia, gdzie podczas rekrutacji sprawdza się sprawność fizyczną, 150 złotych - gdy trzeba sprawdzić uzdolnienia artystyczne oraz predyspozycje architektoniczne.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

Uniwersytet Szczeciński - 85 zł

Akademii Morskiej - 85 zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny - 85 zł.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - 75 zł, z wyjątkiem architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu oraz wzornictwa - tu opłata wynosi 125 zł (jest wyższa z powodu dodatkowych kosztów, m.in. materiałów potrzebnych do wykonania zadań oraz archiwizacji wykonanych prac). ©℗ (as)

Fot. Dariusz Gorajski

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Ostatni dzień jarmarku
Czego szczecinianie życzą na nowy rok
Jarmark Bożonarodzeniowy 2017
Poprzedni Następny

Nekrologi