czwartek, 19 października 2017.
Strona główna > Nauka > Płacisz za rekrutację

Płacisz za rekrutację

Płacisz za rekrutację
Data publikacji: 2015-08-12 10:55
Ostatnia aktualizacja: 2015-08-12 10:57
Wywietleń: 759 11448

Niektórzy maturzyści zastanawiają się, dlaczego uczelnie pobierają opłaty rekrutacyjne - skoro edukacja jest w Polsce bezpłatna. Cóż, takie jest po prostu prawo. Kwestie opłat reguluje ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym".

O opłatach mówi artykuł 98. Przeczytamy tam: "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala na rok akademicki, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4 (czyli opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia - przypis AS), uwzględniając specyfikę kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata. Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, o której mowa w  ust. 1 pkt 4, uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności  związanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia".

- Ostateczna kalkulacja finansowa wysokości opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na pierwszy rok studiów w US przeprowadzana jest przez pion finansowy Uniwersytetu Szczecińskiego - informuje Julia Poświatowska z US. - Środki finansowe pochodzące z opłaty rekrutacyjnej przeznaczane są na pokrycie wszystkich wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni oraz na pokrycie kosztów ogólnouczelnianych, związanych z całym procesem rekrutacji na studia na US.

Rozporządzenie ministra z maja tego roku mówi, że 85 złotych to maksymalna wysokość opłaty na większość studiów, 100 złotych - na studia, gdzie podczas rekrutacji sprawdza się sprawność fizyczną, 150 złotych - gdy trzeba sprawdzić uzdolnienia artystyczne oraz predyspozycje architektoniczne.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

Uniwersytet Szczeciński - 85 zł

Akademii Morskiej - 85 zł

Pomorski Uniwersytet Medyczny - 85 zł.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - 75 zł, z wyjątkiem architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu oraz wzornictwa - tu opłata wynosi 125 zł (jest wyższa z powodu dodatkowych kosztów, m.in. materiałów potrzebnych do wykonania zadań oraz archiwizacji wykonanych prac). ©℗ (as)

Fot. Dariusz Gorajski

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Lekarze wspierali lekarzy
Krokusowa inauguracja w Różance
Kobiety protestowały na pl. Solidarności
Poprzedni Następny

Nekrologi