czwartek, 19 października 2017.
Strona główna > Nauka > Nauczą życia, nauczą pracy

Nauczą życia, nauczą pracy

Nauczą życia, nauczą pracy
Data publikacji: 2016-10-05 21:47
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-06 08:59
Wywietleń: 878 157787

Ponad cztery miliony otrzyma szczeciński MOPR na realizację specjalnego programu „Aktywna Integracja w Szczecinie”. Ma on zaktywizować osoby z trudnych środowisk do pracy, nauki i włączenia się w życie społeczne. Jest to najwyższa w regionie dotacja unijna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

- Wniosek o realizację programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej  - podkreśla Maciej Homis z biura informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - Otrzymał największą liczbę punktów oraz najwyższą kwotę dofinansowania w całym województwie zachodniopomorskim.

MOPR na "Aktywną Integrację" otrzyma 4 242 tys. zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość całego projektu wyniesie 4 991 tys. zł. Zostanie ona przeznaczona na realizację programu aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

- Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji oraz pracy socjalnej wśród 513 podopiecznych MOPR zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej - wyjaśnia Maciej Homis.

Według zestawień MOPR, wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 15-64 lat. Podzielono je na cztery grupy: przebywający w pieczy zastępczej (200 uczestników), rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych (69 uczestników), osoby dotknięte ubóstwem (144 uczestników) oraz niepełnosprawni (100 uczestników).

Wszystkie te osoby zostaną objęte indywidualną ścieżką reintegracji. Uczestniczyć będą m. in. w zajęciach  kompensacyjnych, wyjazdach socjoterapeutycznych, specjalistycznych szkoleniach zawodowych, czy w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Będzie również wsparcie asystentów. Efektem tych działań ma stać się zwiększenie kompetencji społecznych u wszystkich uczestników programu. Chodzi o to, aby nabyli oni takie kwalifikacje i kompetencje zawodowe, które doprowadzą ich do podjęcia trwałego zatrudnienia.

Działania programu są spójne z zapisami Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.(el)

Fot. Ryszard PAKIESER (arch.)

Komentarze

Świetny program
Żeby tylko znowu nie było tak jak z usługami opiekuńczymi, że jedna firma zgarniała większość, bo jeszcze by przyszły jakieś niezdrowe domysły.
2016-10-06 07:41:15

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Lekarze wspierali lekarzy
Krokusowa inauguracja w Różance
Kobiety protestowały na pl. Solidarności
Poprzedni Następny

Nekrologi