niedziela, 17 grudnia 2017.
Strona główna > Nauka > Dobrzy 15-latkowie

Dobrzy 15-latkowie

Dobrzy 15-latkowie
Data publikacji: 2016-12-11 08:46
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 18:51
Wywietleń: 1508 182611

Nieco słabiej niż w 2012 r. ale wciąż w europejskiej czołówce znajdują się polscy gimnazjaliści - wykazało najnowsze badanie PISA. Polscy 15-latkowie zajęli 10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. To wyniki zdecydowanie powyżej średniej OECD we wszystkich trzech badanych obszarach.

Zdaniem Cezarego Urbana, dyrektora XIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 16 w Szczecinie fakt, że polscy uczniowie znajdują się w europejskiej czołówce jest efektem miarodajnych egzaminów zewnętrznych. - Egzaminy zamykające każdy poziom kształcenia dały dyrektorom szkół, ale również nauczycielom, narzędzie rzetelnej oceny poziomu kształcenia, bez względu na szkołę, miejscowość, itp. Zawsze byłem zwolennikiem tego typu oceny pracy ucznia i nauczyciela, także jako źródło informacji dla dyrektorów, nadzoru pedagogicznego, samorządu - podkreślił dyrektor Urban. - Egzaminy to także pewna forma mobilizacji.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane jest co 3 lata od 2000 r. w krajach OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Badanie PISA realizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD i przedstawicieli krajów członkowskich. W Polsce odpowiada za nie Instytut Badań Edukacyjnych.

W 2015 r. zbadano 500 tys. 15-latków z 72 krajów i regionów. Tym razem wprowadzono zmiany w metodologii badania, zwłaszcza przejście na pomiar komputerowy. - Dokonano wszelkich starań, by zachować porównywalność wyników, choć nie można mieć całkowitej pewności, czy i w jakim stopniu sposób przeprowadzenia badania wpłynął na wyniki - podkreślili eksperci IBE. - Obniżenie wyników pomiędzy latami 2012 i 2015 odnotowano 
w większości krajów OECD.


Rozumowanie w naukach przyrodniczych dało polskim uczniom 501 pkt (24 pkt. mniej niż w 2012 r.) Wynik polskich uczniów jest tu zbliżony do wyników uczniów z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii, Norwegii, USA, Austrii i Szwecji. W czołówce krajów osiągających najwyższe wyniki w badaniu kompetencji przyrodniczych znajdują się kraje Dalekiego Wschodu, a także Finlandia, Estonia i Kanada. Pierwsze miejsce na świecie zajmuje Singapur, a w Europie - Estonia.

W czytaniu i interpretacji średni wynik Polski to 506 pkt (12 pkt mniej niż w 2012 r.). W UE lepsze wyniki od polskich gimnazjalistów uzyskali tylko uczniowie z Finlandii, Irlandii i Estonii. Wynik naszych uczniów jest porównywalny z niemieckimi. Na świecie jedynie dziewięć krajów uzyskało wynik lepszy od Polski.

Średni wynik polskich uczniów w zakresie matematyki to 504 pkt (14 pkt mniej niż w 2012 r.  Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników Belgii, Niemiec, Irlandii i Norwegii. W UE lepsze od Polski wyniki uzyskało 5 krajów: Estonia, Holandia, Dania, Finlandia i Słowenia.

Analizując wyniki badania PISA, podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć przyznał, że należy się zastanowić, czy powodem ich spadku jest zastosowanie komputerów w badaniu? Jeśli tak, to jaki był tego wpływ na końcowy rezultat?

Szczegółowe wyniki badania PISA 2015 zostaną opublikowane w sierpniu.

Elżbieta KUBERA

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Czego szczecinianie życzą na nowy rok
Jarmark Bożonarodzeniowy 2017
Mikołajowa atrakcja od Coca Coli
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Hannę Orską