wtorek, 17 października 2017.
Strona główna > Nauka > Dobrzy 15-latkowie

Dobrzy 15-latkowie

Dobrzy 15-latkowie
Data publikacji: 2016-12-11 08:46
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-11 08:46
Wywietleń: 1420 182611

Nieco słabiej niż w 2012 r. ale wciąż w europejskiej czołówce znajdują się polscy gimnazjaliści - wykazało najnowsze badanie PISA. Polscy 15-latkowie zajęli 10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. To wyniki zdecydowanie powyżej średniej OECD we wszystkich trzech badanych obszarach.

Zdaniem Cezarego Urbana, dyrektora XIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 16 w Szczecinie fakt, że polscy uczniowie znajdują się w europejskiej czołówce jest efektem miarodajnych egzaminów zewnętrznych. - Egzaminy zamykające każdy poziom kształcenia dały dyrektorom szkół, ale również nauczycielom, narzędzie rzetelnej oceny poziomu kształcenia, bez względu na szkołę, miejscowość, itp. Zawsze byłem zwolennikiem tego typu oceny pracy ucznia i nauczyciela, także jako źródło informacji dla dyrektorów, nadzoru pedagogicznego, samorządu - podkreślił dyrektor Urban. - Egzaminy to także pewna forma mobilizacji.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane jest co 3 lata od 2000 r. w krajach OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Badanie PISA realizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD i przedstawicieli krajów członkowskich. W Polsce odpowiada za nie Instytut Badań Edukacyjnych.

W 2015 r. zbadano 500 tys. 15-latków z 72 krajów i regionów. Tym razem wprowadzono zmiany w metodologii badania, zwłaszcza przejście na pomiar komputerowy. - Dokonano wszelkich starań, by zachować porównywalność wyników, choć nie można mieć całkowitej pewności, czy i w jakim stopniu sposób przeprowadzenia badania wpłynął na wyniki - podkreślili eksperci IBE. - Obniżenie wyników pomiędzy latami 2012 i 2015 odnotowano 
w większości krajów OECD.


Rozumowanie w naukach przyrodniczych dało polskim uczniom 501 pkt (24 pkt. mniej niż w 2012 r.) Wynik polskich uczniów jest tu zbliżony do wyników uczniów z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii, Norwegii, USA, Austrii i Szwecji. W czołówce krajów osiągających najwyższe wyniki w badaniu kompetencji przyrodniczych znajdują się kraje Dalekiego Wschodu, a także Finlandia, Estonia i Kanada. Pierwsze miejsce na świecie zajmuje Singapur, a w Europie - Estonia.

W czytaniu i interpretacji średni wynik Polski to 506 pkt (12 pkt mniej niż w 2012 r.). W UE lepsze wyniki od polskich gimnazjalistów uzyskali tylko uczniowie z Finlandii, Irlandii i Estonii. Wynik naszych uczniów jest porównywalny z niemieckimi. Na świecie jedynie dziewięć krajów uzyskało wynik lepszy od Polski.

Średni wynik polskich uczniów w zakresie matematyki to 504 pkt (14 pkt mniej niż w 2012 r.  Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników Belgii, Niemiec, Irlandii i Norwegii. W UE lepsze od Polski wyniki uzyskało 5 krajów: Estonia, Holandia, Dania, Finlandia i Słowenia.

Analizując wyniki badania PISA, podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć przyznał, że należy się zastanowić, czy powodem ich spadku jest zastosowanie komputerów w badaniu? Jeśli tak, to jaki był tego wpływ na końcowy rezultat?

Szczegółowe wyniki badania PISA 2015 zostaną opublikowane w sierpniu.

Elżbieta KUBERA

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Lekarze wspierali lekarzy
Krokusowa inauguracja w Różance
Kobiety protestowały na pl. Solidarności
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Monice Sawickiej