czwartek, 23 listopada 2017.
Strona główna > Kultura > Kacprzak z nagrodą

Kacprzak z nagrodą

Kacprzak z nagrodą
Data publikacji: 2017-01-20 18:51
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-16 12:59
Wywietleń: 357 204571

Dariusz Kacprzak, wicedyrektor szczecińskiego Muzeum Narodowego, odebrał w piątek (20 stycznia) prestiżową Nagrodę „Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego. Uroczystość odbyła się w krakowskich Sukiennicach.

Nagrody zostały wręczone w trzech kategoriach: dla pracownika nauki za publikację, dla dziennikarza za popularyzację idei kolekcjonerstwa oraz dla instytucji za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego. Dyrektor Kacprzak doceniony został w tej pierwszej, za książkę „Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939”, wydanej przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Spotkań z Historią w Warszawie i Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Dariusz Kacprzak jest histo­rykiem sztuki, muze­ologiem i muze­al­nikiem. Ukończył Insty­tut Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, jest dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych i wie­lo­letnim kustoszem zbio­rów daw­nej sztuki euro­pej­skiej w Muzeum Sztuki w Łodzi. W Szczecinie od 2008 roku, dyrektor ds. nauko­wych w Muzeum Naro­do­wy. Za swą dzia­łal­ność wyróż­niony został hono­rową odznaką Zasłu­żony dla Kul­tury Pol­skiej oraz Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Obecnie prowadzi badania nad kolekcjonerstwem mieszczaństwa szczecińskiego w drugiej połowie XIX oraz XX początku wieku.

(kas)

Na zdjęciu: Dyrektor Dariusz Kacprzak jest też kuratorem wystaw - tu na „Nie tylko tulipany" z obrazami holenderskich mistrzów

Fot. Robert STACHNIK

Komentarze

Quistorp
TO BARDZO MIŁA I POCIESZAJĄCA INFORMACJA. NAJBARDZIEJ JESTEM POZYTYWNIE ZASKOCZONY FAKTEM ( WPRAWDZIE PO NIEWCZASIE)STOSOWNYM DOPISKIEM " "DLA WIEDZY"!!!.TO WAŻNE. OSTATNIE TAJEMNICZE WYNOSZENIE DO SZCZYTÓW NIEBIOS POCHÓWKI "ZASŁUŻONYCH " W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ" NIE MIAŁY SWOICH "KAPITUŁ" JAK MASONERIA. TU NASTĄPIŁA DOBRA ZMIANA
2017-01-20 22:53:25
xl
...ależ niechlujnie napisana ta notatka, pełno błędów / literówek....ale gratulacje dla Laureata ...
2017-01-20 22:24:42
dla wiedzy
Niniejszym postanawia się, że w skład Kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący Kapituły prof. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący Kapituły dr hab. Andrzej Betlej – wiceprzewodniczący Kapituły dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik – sekretarz Kapituły dr hab. Hanna Krajewska – dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk Piotr Jakubowski – dyrektor Domu Spotkań z Historią Marek Sosenko – założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków Leszek Koziorowski – prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych Ryszard Kruk – redaktor strony www.kolekcjonerstwo.p
2017-01-20 19:56:04
siła kolekcjonerska napędza kolekcjonerów
Należy dodać, że jest to nagroda za rok 2015. Gratulacje.
2017-01-20 19:44:52

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Pomnik Wdzięczności zaczyna znikać
Tłumy na otwarciu nowego Galaxy
Ulica całkiem inna
Poprzedni Następny