środa, 21 marca 2018.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski
Portowe miasteczko
Miasteczko Portowe wraz z Drużyną Portu Szczecin i Świnoujście podczas Jarmarku Jakubowego zaprosiło w minioną sobotę najmłodszych. Poprzez kreatywną zabawę dzieci mogły poznawać portowe oblicze miasta. A przy okazji – również ich rodzice i opiekunowie. Kto...
Dzieci z Białorusi zwiedziły port
W lipcu przebywała w Szczecinie 40-osobowa grupa dzieci z Białorusi. Pochodzą z polskich rodzin i przyjechały na wakacyjny wypoczynek, zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W poniedziałek (17 lipca) goście m.in. zwiedzali...
Czas na rybkę
Dziś niewielkie potrawy serwowane przed daniami głównymi – przystawki. Ich wygląd i smakowitość wzmaga tylko apetyt i ciekawość, co zostanie przygotowane na kolejne danie. Ale będzie też i coś z pieca. Menu proponuje Artur Stępiński, szef kuchni restauracji...
Nabory wniosków, umowy, wypłaty
Instytucją zarządzającą PO RYBY 2014-2020 jest minister właściwy ds. rybołówstwa (czyli gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej), reprezentowany przez dyrektora Departamentu Rybołówstwa. Instytucja zarządzająca (IZ) przekazała część swoich zadań związanych...
Gdzie szukać informacji?
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Departament Rybołówstwa ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa tel.: 22 583 89 00, fax: (22) 583 89 01 e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.plwww.mgm.gov.pl   Agencja Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa Departament...
Zintegrowana Polityka Morska
Zakres priorytetu VI – Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej – obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z zakresu gospodarki morskiej, której rybactwo jest tylko częścią. W ramach ZPM położono nacisk na sprawy nadzoru morskiego oraz ochrony...
Sześć priorytetów
Program wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej (EFMR) dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 22 października 2015 r. Polsce przyznano ponad 531 mln euro. Wraz z wkładem z budżetu...
Promowanie rybołówstwa
Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa (czyli PU 1) to 
obszar wsparcia rybołówstwa morskiego i śródlądowego. Obejmuje m.in. działania mające na celu zrównoważoną eksploatację zasobów oraz zwiększenie rentowności podmiotów...
Praca dla rybaków
Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich (PU 4) zakłada pomoc dla działań mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy obszarów rybackich i akwakultury. Chodzi o tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla...
Nowe gatunki i technologie
Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (PU 2) obejmuje m.in. działania inwestycyjne, zakup usług doradczych (o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym) związanych z prowadzeniem gospodarstwa...
Lepsza kontrola i zbieranie danych
Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (PU 3) ma na celu zwiększenie efektywności systemu kontroli rybołówstwa oraz usprawnienie procesu zbierania danych rybackich, służących realizacji WPRyb. Cel ten pojawił się jako odpowiedź na potrzebę...
Jedzmy ryby
Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania (PU 5) ma służyć wzrostowi konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury. Chodzi też o wzrost spożycia ryb w Polsce. Polski sektor przetwórstwa produktów rybołówstwa...
Fundusz wsparciem
Europejski Fundusz Morski i Rybacki przyczynia się do urzeczywistnienia strategii „Europa 2020” oraz do wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Dąży do realizacji sześciu priorytetów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa...
Portowa straż ma już 70 lat!
Portowa Służba Ratownicza w Szczecinie świętowała jubileusz 70-lecia. Z tej okazji w minioną sobotę (24 czerwca) odbył się urodzinowy piknik. Atrakcje przygotowano dla strażaków oraz pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i ich rodzin...
Nowoczesny i wielki Arlington
USS Arlington to amerykański desantowiec, który przez kilka dni cumował w Porcie Wojennym w Świnoujściu, żeby wypłynąć na międzynarodowe ćwiczenia BALTOPS 2017. Ulicami Świnoujścia przechadzali się amerykańscy marynarze. Tymi samymi ulicami kilkadziesiąt...
Karsibór III idzie do remontu
Po sezonie letnim kolejny, trzeci już prom typu „Karsibór”, przejdzie remont siłowni okrętowej. W zeszłym tygodniu podpisano umowę pomiędzy armatorem Żeglugą Świnoujską a wykonawcą modernizacji promu – Morską Stocznią Remontową „Gryfia”. „Karsibór III”...
Dziesięć lat wielkich żagli
To już niemal dekada od pierwszego finału regat wielkich żaglowców, który odbył się w Szczecinie. Początek sierpnia 2007 roku nie napawał optymistycznie pod jednym względem – aura była niewyraźna. Ale mieszkańcy grodu Gryfa i tak wyczekiwali pierwszego...
Promocja żeglownej Odry
Przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Portów Śródlądowych (EFIP) pod koniec kwietnia gościli w Szczecinie. Organizacja ta zajmuje się promocją żeglugi śródlądowej, podkreślając i wspierając rolę portów rzecznych w otoczeniu gospodarczym i biznesowym...
Kongres po raz piąty
Już za trzy tygodnie – 8-9 czerwca – obradować będzie w Szczecinie 5. Międzynarodowy Kongres Morski. Organizatorzy spodziewają się udziału ponad tysiąca gości, na których czekają intensywne dwa dni dyskusji i prelekcji, dotyczących szeroko pojętej gospodarki...
Nominacje od ministra
Podczas drugiego posiedzenia Konwentu Morskiego, które się odbyło 12 maja w Szczecinie, trzej jego członkowie odebrali nominacje. Dokumenty potwierdzające przynależność do tego ciała doradczego wręczył Marek Gróbarczyk (na zdjęciu – stoi przy mównicy...
<<< << 1  2  3  4  5  6  7  8  >>
Pogoda
2
na godz. 18:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Marzanny utopione
Panie świętowały Dzień Kobiet na sportowo
Protest przeciwko wojnom
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy