wtorek, 17 października 2017.
Strona główna > Akcje Kuriera > Agencja Nieruchomości Rolnych > Komu można przyznać wsparcie?

Komu można przyznać wsparcie?

Komu można przyznać wsparcie?
Data publikacji: 2016-12-30 12:07
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30 12:07
Wywietleń: 283 192322

Beneficjentami bezzwrotnej pomocy finansowej mogą być gminy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które przejęły od Agencji domy lub lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z przynależnym gruntem na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; gminy oraz spółdzielnie mieszkaniowe utworzone przez nabywców lokali mieszkalnych z Zasobu WRSP w celu administrowania budynkami mieszkalnymi, które przejęły od Agencji grunty zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym wraz z mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury; jednostki państwowe i komunalne przejmujące urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne.

Bezzwrotna pomoc może dotyczyć zadań polegających na remoncie lub przebudowie budynków, lokali, obiektów infrastruktury technicznej, w tym przejętych dróg osiedlowych, których udokumentowany stan w momencie przekazania potwierdza konieczność dokonania remontu lub przebudowy, a także podłączeniu przekazanych budynków, lokali i infrastruktury technicznej do istniejącej lub budowanej gminnej infrastruktury technicznej.

Bezzwrotna pomoc finansowa może dotyczyć mienia nieodpłatnie przekazanego, którego udokumentowany stan w momencie przekazania potwierdza konieczność objęcia go budową, remontem lub przebudową.

Bezzwrotna pomoc finansowa może być udzielana w wysokości do 100% kosztów bezpośrednich przedsięwzięcia (kosztów prac remontowo-budowlanych), w granicach środków określanych corocznie w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Szczegółowe warunki udzielenia i wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej określa umowa pomiędzy Agencją i beneficjentem zawierana przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Fot. Robert STACHNIK

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Lekarze wspierali lekarzy
Krokusowa inauguracja w Różance
Kobiety protestowały na pl. Solidarności
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Monice Sawickiej